رهن مسکن کودکان چقدر است؟


جمعه ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ – ۱۷:۵۰

دریافت ترکیبی یا آرام بخش

تهران (پانا) – موسسه مالی مسکن اجتناب کرده اند افزایش ۶ برابری رهن مسکن کودکان در سال جدید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، موسسه مالی مرکزی حداقل مبلغ سپرده را اجتناب کرده اند ۲۰۰ به ۴۰۰ هزار تومان افزایش داد و سقف تسهیلات حساب رهن مسکن کودکان را اجتناب کرده اند عالی میلیارد تومان، ۸۵۰ و ۷۰۰ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۰ افزایش داد. به مبالغ ۲، ۱.۷ و ۱.۴ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ در تهران و امکانات استان ها، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر باند و سایر مناطق شهری همراه خود افتتاح حساب ۱۴۰۱ موافقت شد.

علاوه بر این برخی اجتناب کرده اند شرایط و ضوابط حساب پس‌انداز مسکن کودکان برای صنوبر تسهیلات امسال اجتناب کرده اند این محل اصلاح کرد کدام ممکن است اجتناب کرده اند جمله آن می‌توان به اصلاح جدا کردن‌بندی جغرافیایی حساب ویژه کودکان سه قلمرو «تهران» و «شهرهای عظیم» ردیابی کرد. . و به همین ترتیب “سایر مناطق شهری”. تهران»، «امکانات استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر باند» و «سایر مناطق شهری».

در واقع موسسه مالی مرکزی اجتناب کرده اند موسسه مالی مسکن درخواست شده است {است تا} تسهیلات مسکن را اجتناب کرده اند حساب صندوق تامین کودکان اختلاط و حق اولویت استفاده اجتناب کرده اند تسهیلات مسکن این موسسه مالی را در سقف های مصوب برای هر عالی اجتناب کرده اند این حساب ها همراه خود ملاحظه به پوشش های جاری اعطا تنبل. اجتناب کرده اند ایالت مقامات و مجلس شورای اسلامی .. فروش مونتاژ و ساز مسکن (قوانین جهش ساخت مسکن) موافقت نکردند.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/