هوای باورپذیر چهارم فروردین در تهران


پنجشنبه ۴ فروردین ۱۴۰۱ – ۱۳:۵۰

طبیعت برفی و هوای پاک در رستای بیدهند قم

تهران (پانا) – نمایندگی پایش استاندارد هوای تهران ادعا کرد که استاندارد هوای پایتخت در حال حاضر (۱۴ فروردین) {به دلیل} ضعیف خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید باد در تهران در وضعیت قابل قبولی قرار دارد.

بر مقدمه پیش‌سوراخ بینی‌های نمایندگی پایش استاندارد هوای تهران، بامداد پنجشنبه (۱۲ فروردین) همراه خود ملاحظه به وزش باد کارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم تردد در روزهای تعطیل، استاندارد هوا در اکثر مناطق در حد باورپذیر {خواهد بود}.

پراکندگی آلودگی همراه خود افزایش ناپایداری جوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال بارش ظریف در برخی ساعات در کنار همراه خود افزایش سرعت باد در کل روز تسهیل تبدیل می شود، اگرچه احتمال تخلیه کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار در مناطق کشف نشده موجود است. تداوم وزش بادهای پرانرژی به همان اندازه اواخر وقت پنجشنبه باعث کاهش غلظت ذرات معلق شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد هوا در اکثر مناطق پرتراکم در شرایط قابل تحمل {خواهد بود}.

تداوم ناپایداری جوی به همان اندازه صبح روز جمعه (۱۴ فروردین) در کنار همراه خود وزش باد در اکثر مناطق وضعیت قابل قبولی را در پی می تواند داشته باشد. افزایش تدریجی سرعت باد در کل روز شرایط مساعدی را برای پراکندگی آلودگی لوازم. این شرایط جوی به همان اندازه ساعات پایانی روز جمعه یکپارچه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد هوا در اکثر مناطق در محدوده باورپذیر {خواهد بود}.

آلاینده های شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت قبلی «ذرات معلق کمتر از دو.۵ میکرون» همراه خود معمول ۷۷ بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد هوای پایتخت در وضعیت قابل قبولی قرار دارد. شاخص آلاینده در جاری حاضر “ذرات معلق کمتر از دو.۵ میکرون” همراه خود معمول ۷۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد هوا در محدوده باورپذیر است.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/