همه آنچه باید با اشاره به ایده ها کار همراه خود اینستاگرام شبکه بدانید


اگر همراه خود کامپیوتر وارد صفحه اینستاگرام شخصی شده اید هر دو به هر دلیلی نمی توانید به جامعه اجتماعی اینستاگرام روی گوشی شخصی ورود داشته باشید، احتمالاً حداقل عالی بار اجتناب کرده اند اینستاگرام استفاده کرده اید را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد اینستاگرام شده اید. شاید فضای به سختی تا حد زیادی اجتناب کرده اند مدل اندروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره مدیریت خانه برای شما ممکن است آنقدر غیرمعمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید احمقانه است که نتوانسته اید همراه خود او ارتباط برقرار کنید. در این متن قصد داریم به طور مناسب با اشاره به این موضوع یعنی شبکه اینستاگرام صحبت کنیم به همان اندازه برای کسانی که هم اجتناب کرده اند آن دسته افرادی هستید که به تازگی به آنها ردیابی کردیم هر دو می خواهید کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار اینستاگرامی شخصی را در فضای شبکه ایجاد کنید، دانش جامعی با اشاره به آن داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکتسابی کنید. خلاص شدن اجتناب کرده اند سردرگمی پس حتما به همان اندازه انتها همراه خود ما در کنار باشید.

نحوه ورود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضویت در اینستاگرام در شبکه

در مرحله یک برای اینکه وارد فضای شبکه اینستاگرام شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتوانید وارد اکانت شخصی شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو عالی حساب کاربری جدید در آن تحمیل کنید، باید به https://www.instagram.com/accounts/login/ دیده تبدیل می شود. پس اجتناب کرده اند دریافت پذیرش در این صفحه، فیلدهایی یادآور تصویر زیر باز می شوند:

چون آن است مدل شبکه در اینستاگرام {هر روز} به مدل سلول نزدیکتر تبدیل می شود، احتمالاً {خواهید دید} که برای تفسیر این تصویر چه کاری باید انجام دهید. اگر اجتناب کرده اند در گذشته حساب کاربری دارید، در کادر اول باید شناسایی کاربری، نامه الکترونیکی هر دو شماره تلفن همراهی که همراه خود آن اکانت تحمیل کرده اید را وارد کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کادر بعدی رمز حرکت شخصی را وارد کنید.

اگر اصلا اکانت اینستاگرام ندارید، روی امکان ضربه بزنید مشارکت فشار کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانید عالی حساب کاربری جدید تحمیل کنید. سطوح کار بیش از حد روی حیله و تزویر نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانید همراه خود وارد کردن شماره تلفن هر دو نامه الکترونیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسایی کاربری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمز حرکت جدید به این مهم دست یابید.

بخش های مختلف شبکه اینستاگرام

پس اجتناب کرده اند اینکه بتوانید همراه خود موفقیت وارد حساب کاربری شخصی شوید، یادآور تصویر زیر می توانید اجتناب کرده اند طریق نوار بالایی به بخش های مختلف اینستاگرام یادآور گوشی ورود داشته باشید.

بخش صفحه نخست

نیمه اول سمت چپ که لوگویی شبیه خانه دارد، شبیه به نیمه است صفحه نخست اینستاگرام جایی است که قادر خواهید بود استوری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پست های افرادی را که دنبال می کنید ببینید. مساحت این بخش دقیقاً همراه خود این سیستم اینستاگرام برابر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام بخش ها به سادگی قابل پیش آگهی هستند.

مسیرهای اینستاگرام در شبکه

نیمه دوم همراه خود مارک موشک نیمه مستقیم است. همراه خود دریافت پذیرش در این بخش، تصویری یادآور تصویر زیر را تفسیر خواهید کرد.

{در این} نیمه به سادگی می توانید به تمامی رسیدگی های خصوصی شخصی ورود داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود فشار بر روی هر عالی اجتناب کرده اند آنها وارد گفتگوی خصوصی شخصی شوید. علاوه بر این روی دکمه آبی رنگ فشار کنید کشتی پیام در سمت راست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بررسی کردن صفحه خصوصی که خواهید، می توانید عالی مکالمه جدید را مستقیماً آغاز کنید.

کاوشگر در شبکه اینستاگرام

نیمه بعدی که دارای لوگوی یادآور قطب نما می باشد همانند نیمه اکسپلورر اینستاگرام می باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسته به سلیقه می توانید پست هایی را در آن تفسیر کنید که به همان اندازه به فعلی به آنها کنجکاوی مشابهی داشته اید.

راه اندازی شد بخش ورزش در پست های ممکن است

نیمه بعدی که دارای لوگوی مرکز است، بخشی است که ممکن است را با اشاره به {افرادی که} اخیراً ممکن است را لایک کرده اند، تذکر داده اند هر دو ممکن است را دنبال کرده اند، مطلع می تدریجی.

بخش حساب پروفایل

فینال بخش، که تصویر نمایه ممکن است را آرم می دهد، به بخش تغییرات، پست های ذخیره شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل نمایه ممکن است پیوند داده شده است. اگر . روشن باشد پروفایل خصوصی فشار کنید، اگر روی Yes فشار کنید به صفحه شخصی هدایت می شوید نجات کشف شد فشار کنید به همان اندازه ببینید چه پست هایی را به همان اندازه کنون ذخیره کرده اید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواه یا نه می خواهید تغییرات برو، در حالت دوره ای وارد نیمه تغییرات میشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید می تونی عکس پروفایل، شناسه، رمز حرکت، زبان، تجهیزات های وارد شده در صفحه، درجه ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … رو باید صفحه خودت اصلاح بدی. روی امکان فشار کنید خروج علاوه بر این می توانید به سادگی اجتناب کرده اند صفحه شخصی خارج شوید.

آموزش پست گذاشتن همراه خود اینستاگرام شبکه

اینستاگرام بیشتر مبتنی بر شبکه ادامه دارد تمام عملکرد های اینستاگرام برای تلفن را ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً نمی توانید در کامپیوتر خصوصی پست بگذارید. با این حال ممکن است می توانید این کار را به روشی خاص انجام دهید که اکنون ارائه می دهیم آموزش می دهیم. هر مرورگری که دارید، باید اینستاگرام را برای مدل سلول تقلید کنید.

یعنی اگر اجتناب کرده اند کروم هر دو فایرفاکس استخدام می کنید روی صفحه Option راست فشار کنید چک کردن تصویر سلول مانندی که برای شما ممکن است به نظر می رسد تبدیل می شود را محدوده کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس محدوده کنید. به این انجمن شبکه اینستاگرام به سادگی به مدل شبیه سازی شده اینستاگرام سلول تغییر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانید پست ها را به فرآیند همان قدیمی آپلود کنید. یعنی مطابق تصویر زیر روی امکان + که در اطراف آن مربع صورتی کشیده شده فشار کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آغاز به اضافه کردن پست کنید.

در صورت تمایل پست کنید igtv آن را در اینستاگرام قرار دهید، تولید دیگری این مشکلات را نخواهید داشت. ساده همراه خود https://www.instagram.com/tv/upload/ برو پستت را آپلود کن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلایل را بنویس igtv خودت دانلود کن

آموزش داستان سرایی اینستاگرام در شبکه

کشتی استوری به اینستاگرام در شبکه نیز برای ادغام کردن مراحلی یادآور کشتی است، ابتدا باید مدل گوشی را همراه خود این انتخاب محدوده کنید چک کردن شبیه سازی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند آن امکان را تفسیر خواهید کرد عالی داستان اضافه کنید همراه با عکس نمایه ممکن است به نظر می رسد تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانید استوری شخصی را آپلود کنید.

ساده {به خاطر داشته باشید} تخصصی ایجاد می کند مدل شبکه اینستاگرام محدودیت هایی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی توانید اجتناب کرده اند هر نوع استیکر، زمینه پرس و جو، زمینه مطمئنا هر دو خیر هر دو هر عملکرد اضافی عکس یادآور این هنگام کشتی استوری بیشترین استفاده را ببرید. این موضوع با اشاره به پست کردن نیز صدق می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ عملکرد یادآور تگ کردن دیگران در پست، تقویت بازخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره در مدل شبکه اینستاگرام {وجود ندارد}.

اخرین حرف

در این متن سعی شده {است تا} شبکه اینستاگرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه کار کردن لانچر را به طور مناسب دلیل دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه می دهیم بگوییم که نیمه های مختلف آن چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه اثربخشی دارد. اگر همچنان پرس و جو هر دو نکته ای {در این} زمینه دارید حتما اجتناب کرده اند ما بپرسید به همان اندازه به خوبی ممکن است را راهنمایی کنیم.رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/