هفت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹۰ نفر اجتناب کرده اند موزه سراسری ایران به همان اندازه نوک فروردین ۱۴۰۱ بازدید کردند.


جمعه ۵ آوریل ۱۴۰۱ – ۱۵:۱۱

معکوس SAL 97

تهران (پانا) – مدیرکل موزه سراسری ایران انواع بازدیدکنندگان اجتناب کرده اند این موزه را تنها در سه روز نخست نوروز ۱۴۰۱ برابر همراه خود ۱۴۰۰ بازدیدکننده نوروزی گفتن کرد.

جبرئیل نوکندی مدیرکل موزه سراسری ایران ضمن حاضر آمار بازدیدکنندگان اجتناب کرده اند موزه سراسری ایران ذکر شد: آنها اجتناب کرده اند کشورهای تولید دیگری هستند.

وی همراه خود خاص اینکه نسبت به نوروز سال قبلی موزه سراسری ایران در نوروز ۱۴۰۰ میزبان ۶۷۲۳ بازدیدکننده بود، ذکر شد: این در حالی است که معمولی بازدید در سه روز ابتدایی نوروز ۱۴۰۱ تا حد زیادی اجتناب کرده اند کل بازدیدهای نوروزی سال قبلی {بوده است}.

مدیرکل موزه سراسری ایران دانستن درباره افزایش انواع مسافران خارجی نسبت به نوروز ۱۴۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۰۱ ذکر شد: موزه سراسری ایران در نوروز ۱۴۰۰ تنها ۹ مسافر خارجی را در آمار شخصی پرونده کرده است در حالی که امسال ۱۳۶ مسافر خارجی را به پرونده رسانده است. بازدیدکنندگان خارجی در روزهای آغازین نوروز ۱۴۰۱ که اجتناب کرده اند این موزه بازدید کردند، افزایش ۱۵ برابری را به در کنار داشت.

نوکندی دانستن درباره نحوه محاسبه بازدید اجتناب کرده اند موزه سراسری ایران دلیل داد: ملاک آمار بازدید اجتناب کرده اند موزه سراسری ایران تنها بر مقدمه ورود اشخاص حقیقی به مجموعه موزه سراسری ایران است که در نظر گرفته نمی آید. بازدید به صورت جداگانه اجتناب کرده اند موزه های آن. اگر معیار بازدید اجتناب کرده اند موزه/گالری محاسبه شود، آمار موزه سراسری ایران چندین برابر عدد حال {خواهد بود}.

وی همراه خود شناخت اجتناب کرده اند مهمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدیدکنندگان موزه سراسری ایران در نوروز ذکر شد: همراه خود ملاحظه به اینکه همچنان در فاجعه کرونا هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید اجتناب کرده اند موزه سراسری ایران روال خاصی دارد، خوشبختانه بازدیدکنندگان اجتناب کرده اند این موزه الزامی هستند. آنها در سفر نوروز متوجه این موضوع شدند.» آنها این راه را می دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خوبی همراه خود کارگران موزه برای دفاع را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری اجتناب کرده اند آثار تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس همکاری کردند.

نوکنده ذکر شد: علاوه بر این این همراه خود ملاحظه به محدودیت‌هایی تخصصی ایجاد می کند نحوه بازدید {به دلیل} کرونا موجود است، افراد نیز کنجکاوی بیشتری به رعایت حقوق سایر زائرین نماد داده‌اند. این بدان معنی است که ما همراه خود بازدیدکنندگان به فرماندهی گذراندن هستیم. سبک کار آنها پاسخگویی موزه سراسری ایران را در قبال شرکت ها باکلاس قابل توجه تر می تدریجی. امتحان شده کارگران موزه بر به همان اندازه بازدیدکنندگان گران قیمت اجتناب کرده اند تحریک کردن قرن جدید موزه سراسری ایران همراه خود خاطراتی خوش اجتناب کرده اند نوروز یاد کنند.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/