بدون در نظر گرفتن باشد دوستت دارم انیمیشن همراه خود فلسفه در حال مرگ


هر اتفاقی بیفتد دوستت دارم انیمیشن همراه خود فلسفه در حال مرگ

ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است داستان قابل انجام است لو گذشت باشد

بر ایده داستان ها گالن نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کف دست دادن آن حوادث خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری اجتناب ناپذیر اقامت کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند آن انسان پاسخ خاصی نماد می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنای اقامت را برای او خاص اجتناب کرده اند در گذشته رئوس مطالب می تدریجی.

انیمیشن هر اتفاقی بیفتد، I Love You، الگوی بارز خاص این مضمون عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسفی اجتناب کرده اند طریق عالی انیمیشن دوازده دقیقه ای است کدام ممکن است با بیرون شک هر مخاطبی را تحمل تاثیر مکان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید لحظات دردسرساز اقامت را به یاد او می آورد.

اگر اتفاقی بیفتد من می خواهم باید را ترجیح می دهم (به انگلیسی: If Anything Happens I Love You) عالی انیمیشن مختصر ۲ بعدی آمریکایی به نویسندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی مایکل جوویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویل مک کورمک است.

داستان این انیمیشن مختصر داستان وجود فیزیکی زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوهری میانسال {در خانه} ای است کدام ممکن است روحشان پس اجتناب کرده اند عالی تصادف هولناک اجتناب کرده اند هم کنار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر ۲ همچنان توسط خودم {در این} خانه اقامت می کنند.

انیمیشن انصافاً، هر اتفاقی کدام ممکن است بیفتد، دوستت دارم، اگرچه گمشده هر نوع دیالوگ بین شخصیت های محدودش است، با این حال همراه خود تمام هنرش ممکن است احساسات رمز و راز را برانگیزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدردی او را برانگیزد.

در طول کوتاهی کدام ممکن است داستان پیش {می رود} بیننده متوجه تبدیل می شود کدام ممکن است این زوج روزی اعضای عالی خانوار سه نفره خوشبخت بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اجتناب کرده اند کف دست دادن فرزندشان روح اقامت نیز اجتناب کرده اند بین گذشت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا آن یک است شخص است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی زن همراه خود کشش درونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر سکولار شخصی {به یکدیگر}، با بیرون زن شخصی {نمی توانند} افزایش یابند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اقامت یکپارچه دهند.

هر اتفاقی کدام ممکن است بیفتد، I Love You قصد کردن گرفتن در دبیرستان Stoneman Douglas است کدام ممکن است در آن بسیار زیاد اجتناب کرده اند داده ها آموزان کشته شدند.

(در ۱۴ فوریه ۲۰۱۸، نیکلاس کروز ۱۹ ساله به داده ها آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان دبیرستان مارجوری استونمن داگلاس در پارکلند فلوریدا گرفتن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷ نفر را کشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷ نفر را زخمی کرد.)

به معنای واقعی کلمه هستند این فیلم داستان یکی اجتناب کرده اند این هفده داده ها‌آموز دبیرستانی را روایت می‌تدریجی کدام ممکن است در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند حضور در خانوار‌شان به اشتراک گذاشته شده است، یکی اجتناب کرده اند تلخ‌ترین تجربیاتی کدام ممکن است هر کسی دوستش داشت، اجتناب کرده اند کف دست داد، پیدا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیدا شد. همه بافت می شوند.

می توانید این فیلم را اجتناب کرده اند فیلمو نگاه کردن.

نقد تولید دیگری فیلم های خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی {در این} ارتباط دادن مطالعه.

انتهای پیام

نویسنده: هانیه شریعتی

ترس ایرانی ها چیست؟
همین جا را ظاهر شد کن

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/