هرات گان میزبان مهمانانی اجتناب کرده اند کشورهای همسایه است


هرات گان میزبان مهمانانی اجتناب کرده اند کشورهای همسایه است

رئیس تصویر وزارت امور خارجه در شمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمال شرق، سرپرست کل میراث زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی خراسان رضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرکنسول کشورهای افغانستان، ترکمنستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاجیکستان اجتناب کرده اند نمایشگاه آثار هنرمندان افغانستانی همراه خود عنوان ” بازدید کردند. هرات جان».

بر ایده مطالعات گالن به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی اداره کل میراث زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی خراسان رضوی، سرپرست وزارت امور خارجه شمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق ملت روز دوشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۱ در محیط این نمایشگاه ذکر شد: . همراه خود ردیابی به سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری مشترک ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای همسایه. تلاش های هنری فوق العاده شکوه اجتناب کرده اند جمله منطقه تذهیب به حاضر گذاشته شد.

محمد بهشتی منفرد همراه خود ردیابی به موقعیت این نمایشگاه در رشد روابط ۲ ملت ذکر شد: افسران افغانستان اجتناب کرده اند مدیران اداره کل میراث، زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی خراسان رضوی دعوت کردند به همان اندازه نمایشگاه مشابهی را در هرات برگزار کنند. بعد اجتناب کرده اند ماه رمضان “این نمایشگاه کار خواهد کرد.”

جابر انصار سرکنسول افغانستان در مشهد ذکر شد: خوشحالم تخصصی ایجاد می کند تحریک کردن سال ۱۴۰۱ نمایشگاه هنری هنرمندان هرات برپا شد.

وی افزود: این نمایشگاه هویت دقیق گروه مشترک ایرانی-افغانی که ما به آن است تعلق داریم را به تصویر می کشد.

انصار خاطرنشان کرد: خواستن مبرمی به یکپارچه برگزاری این گونه جشن ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادلات زیبایی شناختی {در سراسر} ملت موجود است به همان اندازه بتوانیم خوب ارزش دقیق ۲ گروه را محافظت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تعهد شخصی برای عصر های بلند مدت حرکت کنیم.

الیاس گیبوف سرکنسول ترکمنستان در مشهد ذکر شد: برگزاری چنین نمایشگاه هایی همراه خود کشورهای همسایه جایگزین خوبی برای رشد روابط همسایگی است.

عبدالرضا محمدی رئیس سفارت تاجیکستان در مشهد همراه خود ردیابی به برپایی نمایشگاه هرات جان در مشهد ذکر شد: باید وابستگی کشورهای همسایه {به یکدیگر} را همراه خود زبان سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری نماد دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتوانیم بین کشورهای همسایه وحدت تحمیل کنیم. مشهد. صحنه. »

نمایشگاهی اجتناب کرده اند آثار هنرمندان ولایت هرات افغانستان همراه خود عنوان «هرات جان» اجتناب کرده اند تحریک کردن نوروز در موزه عظیم خراسان برپا شده است.

موزه عظیم خراسان در پارک کهسنجی مشهد در محیط آزادراه شهید سلیمانی واقع شده است است.

نمایشگاه عکاسی اجتناب کرده اند فضای مولیان در افغانستان برگزار شد

انتهای پیام

ترس ایرانی ها چیست؟
همین جا را ظاهر شد کن

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/