هدایای ایرانسل برای ماه مبارک رمضان گفتن شد


هدایای ایرانسل برای ماه مبارک رمضان گفتن شد

ایران سیل هدایا را برای ماه مبارک رمضان ۱۴۴۳ هجری قمری گفتن کرد. این هدایا برای ادغام کردن بسته مکالمه ۴ + ۴۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسته مکالمه صبحگاهی می باشد.

بر مقدمه داستان ها گالن به گزارش روابط کلی ایران سل، اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهترین اپراتور دیجیتال ایران ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان، بسته مکالمه حاضر ۴۰+۴ را به مشترکین شخصی تقدیم کرد.

همراه خود پرانرژی سازی این بسته، پس اجتناب کرده اند ۴ دقیقه تصمیم همراه خود ایرانسل (خانه جامعه)، ۴۰ دقیقه بعدی مکالمه رایگان {خواهد بود}.

این بسته حاضر مکالمه در ماه مبارک رمضان یعنی اجتناب کرده اند ۴ فروردین لغایت ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ همراه خود شماره گیری کد #۴۴*۲*۱* را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اجتناب کرده اند طریق اپلیکیشن a فوق العاده ایرانسلمان پرانرژی تبدیل می شود.

دسته گل صحبت صبحگاهی

بسته عالی ساعته ایران مکالمه در تمام ایام سحر ماه مبارک رمضان اجتناب کرده اند ساعت ۴ به همان اندازه ۶ صبح رایگان {خواهد بود}.

این بسته برای تصمیم اینترنتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود شماره گیری کد دستوری #۱*۱*۴۴۴۴* را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اجتناب کرده اند طریق اپلیکیشن ایرانسلمان قابل پرانرژی سازی می باشد.

نمایندگی شرکت ها مخابراتی ایران در سال ۱۳۸۴ همراه خود مشترک بین نمایندگی بهبود الکترونیک ایران (۵۱ سهم) را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه امنیتی آفریقای جنوبی (۴۹ سهم) ساختمان شد.

در سال ۱۳۹۲ در دهمین جشنواره سراسری قهرمانان صنعت ایران، برند ایران سل شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند ۱۰۰ برند برتر ایران شناخته شد.

ایرانسل در ۶ آذر ۱۳۸۴ توانست مجوز اپراتور دوم تلفن در کنار شخصی را توسط گروه ترتیب مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات رادیویی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری داده ها اکتسابی تنبل.

ایرانسل در تشریح بخشی اجتناب کرده اند شرکت ها شخصی به افراد دلیل می دهد:

سریعترین جامعه

همراه خود استفاده اجتناب کرده اند فوری‌ترین وب سلولی در ملت، در هر بار همراه خود دنیا ارتباط برقرار کنید، اجتناب کرده اند فینال اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید موارد بیاموزید، صفحات شبکه مکان‌ها را بیاموزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارها را ساده‌تر، فوری‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استاندارد‌تر انجام دهید.

محافظت فشرده

هر جا که هستید، {در خانه} هر دو دفتر، در شهرتان هر دو در بازدید، در جاده هر دو بزرگراه، در دنیای ایرانسل هستید. هر جا که هستید همراه خود فشرده ترین محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنتن دهی در ملت همراه با خواهید کرد هستیم.

پشتیبانی

ما اختصاص داده شده به حاضر بهتر از پشتیبانی برای شما ممکن است هستیم. ما به صورت ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته کنار هم قرار دادن خدمت رسانی ارائه می دهیم هستیم. ما مفتخریم که ارائه می دهیم کمک کنیم.

اطلاعات تورنت ایران را می توانید اجتناب کرده اند این لینک بیاموزید

انتهای پیام

ترس ایرانی ها چیست؟
همین جا را به نظر می رسید کن

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/