نوشیدنی های ورزشی 1-2٪ مصرف روزانه الکترولیت (سدیم ، پتاسیم … و غیره) دارند. آیا جبران از دست دادن تمرینات سنگین کافی است؟من یک بسته نوشیدنی های الکترولیت با 2 sodium سدیم در روز و 1 potassium پتاسیم دیدم. آیا این واقعا برای یک تمرین سخت کافی است؟ به نظر می رسد در صورت از دست دادن یک الکترولیت ، مقدار آن بسیار بیشتر از 1-2 of از میزان مصرف روزانه شما است.

ارسال شده توسط / to_Everyone_Ken
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید