نورافشانی برج میلاد در ساعت شب عید سعید فطر


دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ – ۱۲:۵۳

تعطیلی برج میلاد در پی موج چهارم کرونا

تهران (پانا) – مراسم ویژه نورافشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شومینه تفریحی همزمان همراه خود ساعت شب عید سعید فطر امشب (۱۲ اردیبهشت ماه) پس اجتناب کرده اند اذان مغرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشاء در محوطه برج میلاد برگزار تبدیل می شود.

به گزارش روابط نهایی برج میلاد،به رویداد عید سعید فطر، مراسم ویژه نورافشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شومینه تفریحی اجتناب کرده اند ساعت ۲۰:۳۰ در آبراه شرقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غربی محوطه برج میلاد برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی مندان می توانند برای تماشای این شومینه تفریحی به برج میلاد بیایند.

مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است ساعت بازدید اجتناب کرده اند مجموعه گردشگری برج میلاد اجتناب کرده اند فردا همزمان همراه خود عید سعید فطر تنظیم کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران اجتناب کرده اند فردا می توانند اجتناب کرده اند ساعت ۹ الی ۲۱ اجتناب کرده اند این مجموعه بازدید کنند.