نزدیک به ۱۰۰۰ دانش آموز از خدمات طرح مدرسه خیریه بهره مند می شوند


چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱ – ۱۴:۵۱

دانش موزان

تهران (پانا) – معاون فرهنگی کمیته امداد استان تهران گفت: بیش از ۵۱۰ مدرسه برای اجرای طرح «مدارس همدل» با کمیته استانی تهران همکاری کرده اند.

به گزارش کمیته حمایت، حسین زمانیان معاون فرهنگی کمیته امداد استان تهران گفت: در حال حاضر ۱۸ هزار و ۵۰۰ دانش آموز از خدمات آموزشی استان تهران بهره مند هستند، کمیته حمایت در استان تهران.

وی با شناسایی فعالیت ۵۱۰ مدرسه در استان تهران در طرح مدارس خیریه و کمکی خاطرنشان کرد: اجرای طرح مدارس خیریه از سال ۱۳۹۹ آغاز شد و اجرای این طرح ادامه یافت.

زمانیان گفت: در ابتدای اجرای این طرح ۲۰۰ مدرسه در سطح استان تهران در طرح مدارس خیریه با این نهاد همکاری کردند که این تعداد در سال ۱۴۰۰ به ۵۱۰ مدرسه افزایش می یابد.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان تهران ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۰۰ دانش آموز تحت پوشش طرح مدرسه خیریه قرار گرفتند که اکنون این تعداد به ۱۰۰۰ نفر افزایش یافته است.

وی گفت: پیش بینی می شود در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ علیرغم افزایش جمعیت، تعداد دانش آموزانی که در مدارس شرکت کننده در این طرح برای بهره مندی از خدمات افزایش می یابد افزایش یابد و کیفیت به این گروه از جامعه هدف افزایش یابد. از طریق همکاری آموزشی

زمانیان خاطرنشان کرد: افزایش اعتماد به نفس و حفظ عزت نفس و جایگاه مشتریان، فراهم کردن زمینه برای احراز اعتبار کامل دانش آموزان حامی، ارتقای سطح دسترسی دانش آموزان به کیفیت دانش، ارتباط مستقیم معلمان، دانش آموزان، والدین، فرهنگی اتصالات مدارس با حضور کارشناسان فنی کمیته امداد و هماهنگی برای آزمون پذیرش مدارس خیریه و دسترسی به دانشگاه های برتر یکی از اهداف اجرای طرح مدرسه خیریه است.