نحوه رساندن زنبورهای انگلی به مناطق آلوده


نحوه رساندن زنبورهای انگلی به مناطق آلوده

گزارش کردن گلو علیرضا نادری، ستاره شناس و پژوهشگر تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در گفت و گو با گلونی گفت:

دلیل آن عدم وجود آفت است. وی همچنین نحوه رساندن انگل زنبور عسل به مناطق آلوده و استفاده از سم bt را توضیح داد.

به این داستان گوش کنید:


مورد گلونی از آفت حشره خوار برگ بلوط سفید

این زنبورهای کوچک متعلق به خانواده Thrichogrammatidae هستند، حدود ۲۰۰ گونه در جهان یافت شده است، اما تنها تعداد کمی از زنبورها برای جنگ بیولوژیکی استفاده می شوند. بیشتر زنبورهای ماده تخم های خود را روی تخم حشرات دیگر می گذارند و از خروج تخم های آن حشره جلوگیری می کنند. بدون این زنبورها، تعادل اکولوژیکی محیط به خطر خواهد افتاد.

نحوه رساندن زنبورهای انگلی به مناطق آلوده

صنایع غذایی برگ بلوط نقاط گرم با ارتفاع کم کمتر از ۱۰۰۰ متر از سطح دریا را ترجیح می دهند و در آنجا ظاهری مشابه از سیل وجود دارد. این آفت تقریباً از اواسط بهار ظاهر می شود.

کل چرخه زندگی خود را از مرحله تولید مثل تا مراحل مختلف لارو، لارو و بالغ روی درخت تقریبا تا ماه نوامبر طی می کند.

ماده های این حشره در شب بسیار حساس به نور هستند و در همان مکان حتی روی سطوح، دیوارها و مناطقی که منبع نور هستند تخم می گذارند.

تخمگذاری ۲۴ ساعت پس از جوجه کشی آغاز می شود.

حشره ماده تخم های خود را در خوشه های ۶ تا ۱۲ و ۱۸ به صورت دانه های تسبیح می گذارد که هر حشره می تواند ۸۰ تا ۱۳۵ تخم بگذارد.

میوه های دایره ای شکل به قطر یک میلی متر در ردیف های بالایی و پایینی برگ قرار می گیرند.

لاروها یک هفته بعد از تخم بیرون می آیند و با بافتن تار روی تنه درخت حرکت می کنند و سطح بدن لارو با تعدادی کرک پوشیده شده است.

در تغذیه لاروهای دیررس یا دیررس بسیار موثر است.

لاروهای این آفت دارای ۵ سال است که یک مرحله از قبل در لارو و شفیره وجود دارد.

این آفت به شکل لاروهای سن دوم یا سوم در زیر پوست درختان آلوده از آبان تا فروردین ماه می‌خوابد.

درختان بلوط آسیب دیده به دنبال تسکین هستند اما در آینده مورد حمله جدی این آفت قرار خواهند گرفت.

انتهای پیام

نگرانی ایرانی ها چیست؟
اینجا را بررسی کن