نتیجه نهایی بهترین غذاهای پرکالری است: تغذیه


خوب – مبتنی بر علم است و شامل نقل قول هایی از منابع تجدید نظر شده است. بحث یک تبادل مدنی محترمانه است که بر علم واقعی تمرکز دارد و از اظهار نظر دیگران اجتناب می کند.

زون – به طور کلی ، مفروضات ، منابع اطلاعات ، منابع غیر موجود ، یا شکایات بدون تعیین دستور کار خاص ، سوگیری یا بودجه. در بهترین حالت ، اینها پایگاه بسیار ضعیفی برای بحث علمی می شوند. همچنین ، بحث در مورد موضوع

زشت زشت – (حذف یا ممنوعیت زمین) شامل تعرض / دشمنی / خصومت نسبت به افراد یا گروهها ، سرکوب شکایات ، ضرب و شتم ، آزار و اذیت ، تحقیر ، انکار همه علوم ، یا ادعای اینکه همه تحقیقات / علم توطئه است

لطفاً بر اساس آن رای دهید و هرگونه بی نظمی را گزارش دهید


من یک ربات هستم و این عمل به صورت خودکار انجام می شود. لطفا با واسطه های این بخش فرعی تماس بگیرید اگر س questionsال یا نگرانی دارید

دیدگاهتان را بنویسید