vp فدراسیون فوتبال بازداشت شد


شنبه ۲۷ آوریل ۱۴۰۱ – ۲۳:۴۵

فدراسیون فوتبال

تهران (پانا) – vp فدراسیون فوتبال به اتهام پاره کردن در فارکس دیجیتال کینگ مانی بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، این بازداشت پس اجتناب کرده اند سرکوب تصویر فارکس بازیگران کینگ مانی صورت گرفت.

عالی تأمین آگاه این موضوع را تایید کرد. پیش اجتناب کرده اند این شریک زندگی vp فدراسیون فوتبال {در این} پرونده پاره کردن دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود قرار وثیقه ۱۸۰۰ میلیارد تومانی روانه زندان شد.

به همان اندازه در حال حاضر بیش اجتناب کرده اند ۳۰۰۰ مفقودی {در این} پرونده شکایت کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندین هزار میلیارد تومان {در این} زمینه فریب خورده اند.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/