مکرون چگونه رئیس‌جمهور فرانسه باقی ماند


مکرون و پوتین

تهران (پانا) – امانوئل مکرون در انتخابات فعلی فرانسه مجدد برای منصفانه فاصله‌ ۵‌ساله‌ تولید دیگری، راهی کاخ الیزه شد. {در این} انتخابات -کدام ممکن است به در اطراف دوم نیز کشید- مکرون ۵۸/۵۵درصد آرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مارین لوپن ۴۱/۴۵درصد آرا را کسب کردند.

آنچه {در این} انتخابات اهمیت دارد، تجزیه و تحلیل جایگاه مکرون برای فاصله‌ دوم ۵‌ساله‌ شخصی در سمت ریاست‌جمهوری فرانسه است. در شکسته نشده برای تصور اندازه مختلف رای انتقال مکرون را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیراتی کدام ممکن است بر اتحادیه اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان می‌گذارد، همراه خود رحمان قهرمانپور، کارشناس امتیازات بین‌الملل به ذکر شد‌وگو پرداختیم کدام ممکن است در شکسته نشده محتوای متنی آن را می‌خوانید.

انتخاب اروپا رای نیاوردن لوپن بود

تاثیراتی کدام ممکن است انتخابات فرانسه بر اتحادیه اروپا دارد، اجتناب کرده اند منظرهای متعدد قابل‌تجزیه و تحلیل است. اجتناب کرده اند همین منظر، اجتناب کرده اند رحمان قهرمانپور پرسیدم دریافت کرد شدن مکرون در انتخابات فرانسه، چه تاثیری می‌تواند بر ساختار اتحادیه اروپا بگذارد؟

او در پاسخ همراه خود تاکید بر اینکه الان برای اتحادیه مهم این بود کدام ممکن است در وسط نبرد روسیه همراه خود اوکراین در فرانسه راست‌های افراطی جایگزین اتحادیه اروپا توانایی نگیرند، دلیل داد: «اتحادیه اروپا ساختاری مبتنی‌بر انتخاب‌گیری جمعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجماع است. مناسب است کدام ممکن است فرانسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلمان عملکرد فوق العاده مهمی در محافظت انسجام اتحادیه اروپا دارند، با این حال اصلی‌ انتخاب‌ها در اتحادیه اروپا مبنی‌بر اجماع است. متعاقباً فرانسه عملکرد متفاوتی نسبت به سایر کشورهای اتحادیه اروپا نخواهد داشت. چیزی کدام ممکن است الان برای اتحادیه مهم بود، این بود کدام ممکن است وسط نبرد روسیه همراه خود اوکراین، در فرانسه راست‌های افراطی جایگزین اتحادیه اروپا توانایی نگیرند. به‌‌عبارت آسان‌تر می‌خواهم بگویم، انتخاب اروپا این بود کدام ممکن است لوپن رای نیاورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسجامی کدام ممکن است اتحادیه اروپا در برابر این روسیه دارد، خدشه‌دار نشود. براساس همین، رای انتقال مکرون منصفانه‌جور شکسته نشده‌ وضع زودتر {خواهد بود}. در واقع مکرون وعده‌هایی مبنی‌بر تحمیل نظامی بی طرفانه ecu داده، ولی واقعیت اینجا است کدام ممکن است اروپا همراه خود انبوهی اجتناب کرده اند مشکلات مواجه است کدام ممکن است نتیجه گیری این امر-تشکیل نظامی بی طرفانه- را اشکال می‌تنبل، لذا روی کار برخورد کردن مکرون اصولاً اجتناب کرده اند آنکه به آسانسور اروپا کمک بکند، مانع اجتناب کرده اند تضعیف انسجام درونی اتحادیه اروپا خواهدشد.»

لوپن آرزو کرد خروج فرانسه اجتناب کرده اند اتحادیه اروپا بود

در شکسته نشده‌ این ذکر شد‌وگو به تجزیه و تحلیل مواضع سیاسی لوپن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیر او بر اتحادیه اروپا پرداختیم. دراین‌باره اجتناب کرده اند این کارشناس امتیازات بین‌الملل پرسیدم کدام ممکن است اگر لوپن رای می‌آورد-باتوجه به مشخصه‌های سیاسی‌ای کدام ممکن است داشت مثلا برخی او را مشابه ترامپ جهان‌گریز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراسری‌گرای افراطی می‌دانستند-، وضعیت اتحادیه اروپا به چه شکلی درمی‌به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه تاثیراتی بر اروپا داشت؟ قهرمانپور ردیابی کرد کدام ممکن است مدل فرانسوی ترامپ، اریک زمور بود کدام ممکن است مثل ترامپ به جهان‌گرایی حمله می‌کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواضع پرخطر داشت. با این حال لوپن بعد اجتناب کرده اند شکست در انتخابات ۲۰۱۷ مواضع شخصی را تعدیل کرد.

او کسب اطلاعات در مورد تعدیل پوشش‌های لوپن رئوس مطالب داد: «لوپن برای تعدیل پوشش‌های شخصی، هم اسم حزبش را اصلاح داد، هم برخی مواضع تندی را کدام ممکن است نگاه به گذشته داشت، تعدیل کرد. ازجمله آنها، مخالفت همراه خود ماندن فرانسه در اتحادیه اروپا بود کدام ممکن است لوپن این ۲ سه سال فعلی، اجتناب کرده اند خروج فرانسه اجتناب کرده اند اتحادیه اروپا حمایت نمی‌کرد. چون ترسناک بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌دانست کدام ممکن است گروه فرانسه نسبت به این مساله ظریف است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند توضیحات افزایش رأی او در در اطراف اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در در اطراف دوم انتخابات، همین تعدیل مواضع بود. در واقع باید این نکته را هم درنظر داشت کدام ممکن است این تعدیل موضع لوپن، علاوه‌بر اینکه برای او جایگزین بود، برایش شبح هم بود. اجتناب کرده اند این‌جهت جایگزین بود کدام ممکن است توانست بخشی اجتناب کرده اند آرای طبقات زیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگری را به کف دست بیاورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترس اجتناب کرده اند شخصی را کاهش دهد. با این حال اجتناب کرده اند آن‌جهت شبح بود کدام ممکن است اریک زمور، تولید دیگری نامزد ریاست‌جمهوری، در زمان پرونده‌عنوان انتخابات به دلیل این تعدیل مواضع لوپن، آموزش داده شده است بود لوپن، مشاور خوبی برای مطالبات ما نیست.»

انتخاب لوپن، مقابله همراه خود مهاجران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمانان بود ۹ فرگزیت

قهرمانپور علاوه بر این در شکسته نشده نکاتی کدام ممکن است درخصوص تعدیل مواضع مارین لوپن طی سال‌های فعلی مطرح کرد، ذکر شد: «متعاقباً اگر هم فرضا لوپن دریافت کرد انتخابات می‌شد کدام ممکن است در واقع احتمال آن خیلی کم بود، به این علت کدام ممکن است هم کمپین ضعیفی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم به تذکر می‌رسید خودش هم چندان ادراک نداشت کدام ممکن است قابل دستیابی است دریافت کرد شود، به این معنا نبود کدام ممکن است اتحادیه اروپا را دچار فاجعه خواهد کرد، چون اولویتش را مساله مهاجران ازجمله مسلمانان، عرب‌ها، ایرانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید… رئوس مطالب کرده بود. ما این را در مناظره‌ها هم دیدیم. نکته قابل‌ملاحظه {در این}‌باره آنکه اجتناب کرده اند معدود مواردی کدام ممکن است خانم لوپن اجتناب کرده اند مواضع شخصی در آن مساله عقب‌نشینی نکرد، مساله مخالفت همراه خود از گرفتن حجاب در ملأعام را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضاهای کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مساله مقابله همراه خود مهاجران بود. درواقع می‌توان ذکر شد این چیزها ازجمله باورهای روی حیله و تزویر او بود کدام ممکن است آن را به همان اندازه در اطراف دوم همچنان محافظت کرد. لذا باید ملاحظه داشت کدام ممکن است خانم لوپن، اجتناب کرده اند ۲ سه سال پیش، بحث مخالفت همراه خود اتحادیه اروپا را تعدیل کرده بود با این حال همچنان روی موضوع مهاجران را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات پیرامون آن ازجمله تهدیدات ناشی اجتناب کرده اند افزایش گروه آنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امثال این تاکید داشت. متعاقباً، همراه خود ایده اینکه او پیروز می‌شد، انتخاب منصفانه او، مساله مهاجرت، ایمنی اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات خانه فرانسه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنبال خارج کردن فرانسه اجتناب کرده اند اتحادیه اروپا نمی‌سر خورد چون این کار، درهم آمدن است برگزاری رفراندوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتن اجتناب کرده اند سبدها زیادی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای به نتیجه رسیدن، خواستن به همراهی پارلمان داشت کدام ممکن است باتوجه به آن ها، خانم لوپن، نمی‌توانست چنین کاری تنبل.»

مکرون توانست اجتناب کرده اند فاجعه اوکراین به نفع شخصی در انتخابات استفاده تنبل

این کارشناس امتیازات بین‌الملل کسب اطلاعات در مورد شرایطی کدام ممکن است نبرد اوکراین برای اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها کلی ملت فرانسه باعث، ذکر شد: «حمله روسیه به اوکراین، منصفانه فضای ترس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولویت در اروپا باعث کدام ممکن است رهبران سیاسی سعی کردند اجتناب کرده اند این فضای ترسناکی کدام ممکن است روسیه به وجود معرفی شده است به نفع خودشان استفاده کنند؛ مکرون هم جزء آنان بود. او امتحان شده زیادی کرد کدام ممکن است روسیه به اوکراین حمله نکند کدام ممکن است سودآور هم نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کمپین شخصی هم مرتب ردیابی می‌کرد کدام ممکن است من می خواهم همه تلاشم را به‌کار بدست آوردم کدام ممکن است نبرد نشود ولی شد. اجتناب کرده اند طرف تولید دیگری، مکرون در کمپین انتخاباتی شخصی همراه خود برخی مواضع بایدن کسب اطلاعات در مورد اوکراین هم مخالفت کرد، ازجمله اینکه درموردی ذکر شد آن‌چیزی کدام ممکن است در اوکراین اتفاق می‌افتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بایدن آن را قتل‌عام نامیده، نیازمند تذکر حقوقدانان است. ما حقوقدان نیستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاستمدار هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقدانان هستند کدام ممکن است باید {در این} زمینه تذکر دهند. یعنی هم اجتناب کرده اند روسیه انتقاد می‌کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اجتناب کرده اند آمریکا. علت آن هم این بود کدام ممکن است توانایی داشته باشد بخشی اجتناب کرده اند آرای مردد را به شخصی جلب تنبل. نکته دومی کدام ممکن است به مکرون در استفاده اجتناب کرده اند مساله روسیه کمک کرد، رهن تعدادی از میلیون یورویی‌ای بود کدام ممکن است لوپن در سال ۲۰۱۴ اجتناب کرده اند منصفانه موسسه مالی روسی گرفته بود. مکرون در مناظره‌های تلویزیونی به‌صراحت خطاب به لوپن ذکر شد ممکن است چون اجتناب کرده اند موسسه مالی روسی پول گرفته‌اید، متعاقباً پوتین برای شما ممکن است منصفانه رئیس خارجی حساب نمی‌شود، بانکدار، ارباب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس‌ شماست. متعاقباً نمی‌توانی برخلاف تذکر رئیس‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانکدار شخصی حرف بزنی. کدام ممکن است آن یک است طعنه اساسی به لوپن بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوپن هم نتوانست به این سخنان مکرون پاسخ این است دهد.»

قهرمانپور شکسته نشده داد: «متعاقباً اگر لوپن می‌توانست مساله‌ روسیه را مخلوط تنبل، شاید اثرگذاری‌ عقب کشیدن‌اش بر آرای‌ او کمتر بود، کمااینکه کمپین انتخاباتی مکرون توانست آن مساله‌ نمایندگی آمریکایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دادن ۲ میلیارد یورو به این نمایندگی اجتناب کرده اند سوی مقامات فرانسه را از برخی از معانی مدیریت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه ندهد به سطح‌‌نقطه ضعف مکرون در انتخابات تغییر شود. متعاقباً مساله روسیه در بین ایده ها کلی فرانسه وجود داشت با این حال این استعداد مکرون را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین‌طور نقطه ضعف لوپن در جلوگیری اجتناب کرده اند استفاده او اجتناب کرده اند مساله روسیه بود کدام ممکن است باعث شد درنهایت مکرون اجتناب کرده اند این مساله کمال استفاده را داشته باشد.»

مکان مکرون در قیاس همراه خود روسای‌جمهور زودتر ضعیف‌تر است

این پژوهشگر روابط بین‌الملل در {پاسخ به} اینکه تحولات فعلی فرانسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رقبا میان این ۲ نامزد کدام ممکن است حالا مکرون توانسته پیروز آن باشد، چه اثراتی بر امتیازات‌ درمورد به مذاکرات وین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی روابط این ملت همراه خود کشورهای جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران ممکن است داشته باشد، ذکر شد: «مکرون در قیاس همراه خود روسای‌جمهور زودتر فرانسه مکان ضعیف‌تری دارد. یعنی در قیاس همراه خود ژاک ‌شیراک هر دو حتی نیکولا سارکوزی، مکان مکرون ضعیف‌تر است، واقعیت هم اینجا است کدام ممکن است مکرون، برخاسته اجتناب کرده اند منصفانه فرانسه چندپاره است. برخاسته اجتناب کرده اند فرانسه‌ای است کدام ممکن است در آن چپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید راست عادی، کارآمدی شخصی را اجتناب کرده اند کف دست داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید راست افراطی، توانایی گرفته است. لذا مکان مکرون در قیاس همراه خود ژاک ‌شیراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سارکوزی مراقبت از خاورمیانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای عملکرد‌آفرینی در پوشش بین‌الملل، به همان اندازه حدی ضعیف‌تر اجتناب کرده اند اسلاف شخصی است. آن یک است واقعیت است. ما اجتناب کرده اند سال ۲۰۰۰ به این‌سو کدام ممکن است ظاهر شد می‌کنیم، حضور را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر می گذارد فرانسه در بخش‌های مختلف دنیا کمتر شده است. تاحدی کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند خروج بریتانیا اجتناب کرده اند اتحادیه اروپا هم فرانسه نتوانسته اتحادیه اروپا را آن‌طوری کدام ممکن است باید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید احیا، منسجم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور تنبل، آن یک است فضای عمومی است کدام ممکن است در فرانسه شاهد آن هستیم.»

انتخاب خاورمیانه‌ای فرانسه تحکیم روابط همراه خود عربستان سعودی است

قهرمانپور علاوه بر این شکسته نشده داد: «با این حال کسب اطلاعات در مورد روابط فرانسه همراه خود کشورهای جهان؛ اگر بخواهیم اجتناب کرده اند این زاویه به روابط فرانسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران ظاهر شد کنیم، خب باید به این نکته ملاحظه کرد کدام ممکن است پیرامون روابط فرانسه همراه خود ایران تعدادی از مساله موجود است؛ اول اینکه فرانسه در پوشش خاورمیانه‌ای شخصی، دنبال انتخاب دادن به عربستان است. شبیه به‌طور کدام ممکن است می‌دانید، فرانسه بعد اجتناب کرده اند نبرد‌جهانی اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروپاشی عثمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب قیمومیت گروه ملل، بر لبنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوریه قیمومیت داشت. به همین جهت اجتناب کرده اند سال‌ها در گذشته، روابطی عادی همراه خود این ملت ها داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی می‌تنبل در شرایط حال شبیه به روابط عادی همراه خود جهان عرب را احیا تنبل. شبیه به‌طور کدام ممکن است دیدیم بعد اجتناب کرده اند انفجار بیروت، مکرون به لبنان سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنجا حرفی زد کدام ممکن است بعدا هم اسباب حمله به او شد. ذکر شد به همان اندازه تعدادی از ماه تولید دیگری کدام ممکن است به لبنان بازمی‌گردم مشکلات در همین جا باید رفع شده باشد. کدام ممکن است لبنانی‌ها به اظهارنظر او بدین تعیین کنید اعتراض کردند کدام ممکن است او همچنان در نظر گرفته شده می‌تنبل لبنان مستعمره فرانسه است.»

مواضع مخرب مکرون علیه ایران

در نهایت این ذکر شد‌وگو همراه خود ردیابی به مواضع عقب کشیدن قبلی فرانسه در در اطراف زودتر ریاست‌جمهوری او پرسیدیم مکرون در در اطراف جدید ریاست‌جمهوری شخصی، چه مواضعی علیه ایران ممکن است داشته باشد؟

او ذکر شد: «مواضع فرانسه اجتناب کرده اند تعدادی از جهت قابل تجزیه و تحلیل است. یکی اینکه فرانسه بافت می‌تنبل از گرفتن روابط نزدیک همراه خود عربستان {کمک خواهد کرد} کدام ممکن است فرانسه توانایی داشته باشد مکان عادی شخصی در این کره خاکی عرب را احیا تنبل. طبیعتا همراه خود ملاحظه به اختلافاتی کدام ممکن است بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان موجود است، تاثیرات فرانسه بر عربستان جذاب ایران نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند توضیحات نارضایتی ایران اجتناب کرده اند پوشش‌های جهان‌ای فرانسه همین مساله است. فرانسه برخلاف روسیه، نتوانسته منصفانه اتصال متوازن بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان برقرار تنبل. درحالی‌کدام ممکن است اگر اجتناب کرده اند زاویه اتحادیه اروپا ظاهر شد کنیم، نقض حقوق بشر در عربستان خیلی انتقادی‌تر است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن مهم‌تر، مساله‌ قتل جمال خاشقچی، بحرانی در روابط خارجی عربستان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی اجتناب کرده اند رهبران کشورهای غربی نمی‌توانستند اجتناب کرده اند عربستان حفاظت بکنند با این حال مکرون، همراه خود وجود بدنام شدن در جهان‌ بین‌المللی به عربستان بازدید کرد. این نماد می‌دهد کدام ممکن است فرانسه در پوشش شخصی در خاورمیانه، جایگاه خاصی برای عربستان قائل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی می‌تنبل در اسبابک ها اختلافی بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان، اجتناب کرده اند عربستان حمایت تنبل. این قاعدتا جذاب ایران نیست چون ایران همراه خود عربستان منصفانه رقبا جهان‌ای دارد.

موضوع دومی کدام ممکن است موجود است، بخش عملکرد‌آفرینی فرانسه در لبنان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتصال‌ای کدام ممکن است ایران همراه خود حزب‌الله لبنان دارد. همراه خود ملاحظه به اتصال‌ نزدیکی کدام ممکن است ایران همراه خود حزب‌الله دارد، خالص است کدام ممکن است ایران نسبت به پوشش فرانسه در لبنان حساسیت ویژه داشته‌ باشد. این هم یکی اجتناب کرده اند موضوعات مورداختلاف بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرانسه است.

موضوع عکس کدام ممکن است هست، بحث برجام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواضع تندی کدام ممکن است فرانسه نگاه به گذشته درخصوص برجام گرفته ‌است. ازجمله در برخی اسبابک ها باعث شده کدام ممکن است مذاکرات به تاخیر بیفتد، هر دو در همین در اطراف فعلی کدام ممکن است نیروی کار مذاکره‌کننده علی باقری‌کنی مذاکره می‌کردند، می‌بینیم آن نقطه کدام ممکن است مکرون در بازدید عربستان بود، ذکر شد تولید دیگری این مذاکرات به خودت را پیدا کن نمی‌رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید قطع شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضع تندی بود. لذا موضوع عکس کدام ممکن است بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرانسه موجود است، بحث مذاکرات هسته‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد‌ فرانسه {در این} مذاکرات است.»

تأمین: فرهیختگان