مواد مغذی موجود در غذاهای گیاهی


کسی منبع خاصی در موردش میدونه چرا برخی از گیاهان دارای مواد مغذی خاصی هستند؟

به عنوان مثال ، آجیل برزیلی و محصولات سلنیوم. در جایی که آجیل برزیلی به طور معمول کشت می شود ، خاک آن دارای گوگرد کم اما مقدار زیادی سلنیوم است و به جای آن به اسیدهای آمینه نیاز است. اما اگر مهره را در جای دیگری بکارید ، آیا این تغییر تغییر می کند یا این همان چیزی است که درخت تکامل یافته است و در همه جا انجام خواهد داد؟

من نوبی کامل و دلسوز هستم.

دیدگاهتان را بنویسید