مهلت محدوده موضوع در کنکور دکتری ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند فردا تحریک کردن تبدیل می شود


چهارشنبه ۲۴ آوریل ۱۴۰۱ – ۱۰:۳۰

برگزاری کانکور کارشناس ارشد 1400

تهران (پانا) – داوطلبان مجاز به محدوده موضوع در آزمون دکتری نیمه مرکزی اجتناب کرده اند فردا پنجشنبه ۲۵ فروردین ماه تحریک کردن تبدیل می شود.

نتایج اولین آزمون دکتری نیمه مرکزی ۱۴۰۱ روز قبل از این اجتناب کرده اند طریق مکان گروه سنجش آموزش ملت به نشانی www.sanjesh.org ادعا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید داوطلبان می توانند همراه خود بدست آمده شماره تقاضا هر دو شماره پرونده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسه، نتایج اولین آزمون شخصی را بدست آمده کنند. داده ها

بروشور محدوده موضوع های این آزمون در این زمان چهارشنبه اجتناب کرده اند طریق درگاه {اطلاع رسانی} این گروه در اختیار داوطلبان تایید صلاحیت شده برای محدوده موضوع قرار خواهد گرفت.

داوطلبان مجاز به محدوده موضوع اجتناب کرده اند فردا پنجشنبه ۲۴ فروردین لغایت یکشنبه ۸ فروردین می باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین دارند نسبت به گزارش عنوان کد موضوع محل های انتخابی شخصی (در صورت وجود کمتر از ۵۰ کد موضوع) اقدام نمایند.

اسامی داوطلبان همراه خود حد نصاب نمایندگی در مرحله دوم (مصاحبه، تجزیه و تحلیل داده ها آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید …) در دهه سوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند طریق درگاه {اطلاع رسانی} گروه سنجش آموزش ملت آشکار تبدیل می شود.

آزمون دکتری سال ۱۴۰۱ صبح روز جمعه ۲۷ اسفند ۱۳۹۲ برگزار شد.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/