من به دنبال از سرگیری دوره ابتدایی نیستم: تغذیه


من مجاز به فارغ التحصیلی از مدرسه برای تکمیل کارشناسی ارشد تغذیه سالم بودم. موضوع این است که من واقعاً نمی خواهم بروم. آیا اشکالی در این تصویر وجود دارد؟ مدرسه از دوشنبه شروع می شود و در ماه دسامبر به پایان می رسد. شرکتی که با آن کار می کنم موافقت کرد که حدود 80 درصد شهریه را بپردازد. فقط حوصله ندارم دوباره به مدرسه بروم. همه چی میگی ؟؟ من قبلاً دارای مدرک کارشناسی ارشد از برنامه بهداشت عمومی هستم و مطمئن نیستم که چند مدرسه را ترک خواهم کرد و به دانشگاه برمی گردم.

دیدگاهتان را بنویسید