منابع تهیه این اینفوگرافیک را از کجا پیدا کنم: تغذیه


با مشاهده نظرات YouTuber در مورد میوه های مختلف و کیفیت آنها ، متوجه شدم که این نظرسنجی در حال انتشار است.

این بررسی ارزش تغذیه ای در غذاها را نشان داد که نشان دهنده درصدی از تغذیه روزانه است (تصویر را ببینید).

این شخص چگونه اینها را ایجاد کرده است و منابع لازم برای انجام این نظرسنجی را از کجا پیدا می کنید؟ تلاش برای درک بهتر تغذیه من ، و اینها شگفت انگیز خواهند بود!

دیدگاهتان را بنویسید