مصلی میزبان نمایشگاه کتاب است


پنجشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ – ۱۰:۵۳

دامنه نمایشگاه بین ملی کتاب

تهران (پانا) – نمایشگاه کتاب تهران همراه خود همکاری تمامی گروه های کشوری، جهان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهری اجتناب کرده اند جمله شهرداری تهران، اردیبهشت ماه سال جاری طبق این سیستم اجتناب کرده اند پیش تصمیم گیری شده در مصلای امام خمینی تهران برگزار تبدیل می شود.

به گزارش ستاد خبری سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین نمایشگاه در سراسر جهان کتاب تهران، علی رمضانی معاون هشتم این نمایشگاه در توییتر شخصی همراه خود تایید برگزاری این نمایشگاه در مصلای تهران نوشت:
نمایشگاه کتاب تهران در اردیبهشت ماه سال جاری در مصلای امام خمینی (ره) تهران طبق این سیستم اجتناب کرده اند پیش تصمیم گیری شده همراه خود همکاری کلیه گروه های کشوری، جهان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهری اجتناب کرده اند جمله شهرداری تهران برگزار تبدیل می شود.

عباس تقدس‌نژاد، مدیرعامل آفتاب، ضمن تایید هماهنگی شهرداری تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت ارشاد برای برگزاری نمایشگاه کتاب امسال در مصلی، افزود:
همراه خود موافقت شهرداری تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت ارشاد مبنی بر برگزاری نمایشگاه کتاب امسال در مصلی، صرفاً منوط به انتخاب ها شهردار احترام تهران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم در سال های بلند مدت سودآور به میزبانی کتاب شویم. عاشقان در نمایشگاه در سراسر جهان آفتاب.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/