مصرف روزانه قند: تغذیه


مقدار توصیه شده مصرف قند در روز با تمام قند اضافه شده چقدر است؟ من همچنان چیزهای مختلف را می بینم که جاه طلبی جدید من matcha است و من آگاه هستم که بیش از یک فنجان در روز بخورم زیرا یکی به تنهایی 32 گرم قند دارد !! لطفا به من کمک کنید تا یاد بگیرم

دیدگاهتان را بنویسید