مشروبات الکلی برای افرادی که نمی توانند مخمر آبجو ، ذرت ، سیب زمینی ، ذرت ، گندم و مالت را تحمل کنند؟ : تغذیه


من تحقیقات اساسی انجام داده ام ، اما اساساً چیزی که کار را سخت تر می کند این است که شرکت های شراب مجبور به ارائه (همه چیز) نیستند. تنها چیزی که می دانم این است که آبجو ، شراب و ودکا در حال حاضر خارج از تصویر هستند. امیدوارم در صورت وجود نوشیدنی الکلی که می توانم آن را بنوشم (اگر معتقدم) نتوانم تحمل کنم ، از شما خواهم شنید. متشکرم!

دیدگاهتان را بنویسید