مسافران نوروزی اقامت شخصی را در لرستان ۱۰ برابر کردند


در پایین خانه و فضای داخلی نگهداری شود

مسافران نوروزی اقامت شخصی را در لرستان ۱۰ برابر کردند

مدیرکل میراث، زیبایی شناختی، صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری لرستان اجتناب کرده اند افزایش ۱۰ برابری مسافران نوروزی ساکن استان نسبت به سال قبلی خبر داد.

بر مقدمه تجربیات گالن به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی اداره کل میراث زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی استان لرستان، سیدامین قاسمی روز جمعه ۴ فروردین ۱۴۰۰ همراه خود گفتن خبر فوق ذکر شد: به ۴۲۲ نفر رسید کدام ممکن است نسبت به مدت درست مثل ۱۰ برابر افزایش داشته است. فاصله سال قبلی.”

مسافران نوروزی در لرستان می قابل مقایسه با

مدیرکل میراث زیبایی شناختی، صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری لرستان همراه خود ردیابی به اینکه بیش اجتناب کرده اند ۳۰ هزار بلیت اجتناب کرده اند از قلعه آسمانی خریداری شده است، ذکر شد: کاهش یافته است های زیادی به آنها بلیت می دهد.

وی خاطرنشان کرد: اجتناب کرده اند دی ماه ۱۴۰۰ تاکنون ۶ مونتاژ ستاد شرکت ها بازدید به ریاست استاندار را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون عمرانی استاندار تشکیل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ مونتاژ فرعی کمیته ستاد همراه خود حضور اعضای ستاد برگزار کرده ایم. کمیته ای کدام ممکن است تاییدیه های خوبی کسب کرد.

وی افزود: به دلیل این کلاس ها قرار بود بیش اجتناب کرده اند ۲۰ هزار نفر در مدرسه های درس، استراحتگاه ها، بوم گردی ها، خوابگاه های دانشجویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل قرارگیری های اجاره ای کوتاه مدت اسکان داده شوند، با این حال ساعت شب قبلی این انواع اجتناب کرده اند ۲۰ هزار نفر تحویل داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجبور شدیم به خوبی سالن های ورزشی بسازیم. قاسمی ذکر شد: بیایید آن را باز کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشبختانه حدود ۲۴ هزار نفر را در شخصی جای دادیم.

وی در طولانی مدت ذکر شد: شهر خرم آباد تاکنون بیشترین استقبال مسافران را داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند جاذبه های خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی قابل مقایسه با دریاچه کیو، بام خرم آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید از قلعه فلک الافلاک بازدید کرده است.

۳۰ صنعتگر در نمایشگاه نوروزی از قلعه فلک افلاک حضور یافتند

افتتاحیه نوروزگاه در محوطه تاریخی از قلعه فلک افلاک لرستان

انتهای پیام

ترس ایرانی ها چیست؟
همین جا دیده تبدیل می شود

کد خبر: ۲۶۴۹۸۱ ساعت خبر: ۱۰:۱۵ صبح

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/