وسط کسب ایران در ارمنستان افتتاح شد


جمعه ۱۹ فروردین ۱۴۰۱ – ۱۰:۲۰

وزارتخانه های تعاون خودرو و رفاه اجتماعی

تهران (پانا) – مدیرکل امور بین الملل وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی ذکر شد: وسط تجاری جمهوری اسلامی ایران شناخته شده به عنوان نمایشگاه ابدی توان مالی ملت در ارمنستان افتتاح تبدیل می شود. زمان بازدید وزیر کار به ایروان.

به گزارش روابط نهایی وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی، حمید فروزان در نشست اینترنت همراه خود سرپرست امور بین الملل وزارت کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور اجتماعی ارمنستان ذکر شد: پایان دادن تبدیل می شود.

وی همراه خود ردیابی به کنار هم قرار دادن سازی وسط تجاری جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان برای حاضر توانمندی های اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای تعاونی های پیشگام ذکر شد: این توانمندی های ارزشمند در بازدید دکتر عبدالمالکی به ایروان افتتاح تبدیل می شود.

فروزان همراه خود تشریح مناسب توانمندی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظایف معاونت ها، گروه ها، موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات مالی تکیه کن به وزارت ملت، آمادگی اساتید ایرانی را برای تحمیل امکانات آموزش توانایی های فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر توصیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید توصیه بیمه ای ادعا کرد. شرکت ها به بازنشستگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی معلول.

میناسیان، سرپرست امور بین الملل وزارت کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور اجتماعی ارمنستان {در این} نشست ذکر شد: همراه خود ملاحظه به وسعت وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی ایران، همکاری ۲ طرف ممکن است فوق العاده کارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش بینانه باشد.

وی اجتناب کرده اند سریع تحمیل نیروی کار رفاه اجتماعی برای حاضر شرکت ها به خانمها، بی خانمان ها، معلولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان جسمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تحمیل وسط آموزش فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر برای نوجوانان در ارمنستان استقبال کرد.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/