مراسم اختتامیه کمپ قطبی در اصفهان


مراسم اختتامیه اردوی قطبی اصفهان با حضور رحمت اله رضایی معاون دانشجویی ریاست جمهوری، مهدی نامبت معاون آموزشی و فرهنگی مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان برگزار شد. و اکبر رحمتی، مدیر حوزه دانشجویی استان اصفهان.