مدفوع شل 2 ماه بعد از رژیم بدون گلوتن؟ : تغذیه


در اصل ، من چند سال پیش با بیماری سلیاک تشخیص داده شدم ، اما هرگز با مشکلات گوارشی روبرو نبوده ام (به جز این که من واقعاً کم وزن هستم). من 2 ماه بعد از شروع رژیم GF مدفوع شل کردم و از بین نرفت.

آیا سوء تغذیه ای وجود دارد که منجر به شل شدن مدفوع در رژیم غذایی بدون گلوتن شود؟

دیدگاهتان را بنویسید