محمد زمان گلدستی درگذشت


چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ – ۲۰:۵۴

محمد زمان گیلدسته

تهران (پانا) – محمد زمان گلدسته شاعر آیینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آهنگساز حاجی صادق آهنگران بر تأثیر سانحه تصادف درگذشت.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ابراهیم صنعا شاعر همراه خود تایید این خبر ذکر شد: محمد زمان گلدسته دیروز نزد حاج صادق آهنگران بود با این حال به دیدار او نرفت. حاج صادق هر چقدر همراه خود موبایلش تصمیم خواهد گرفت جوابی نمی گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است همراه خود خانوار اش تصمیم خواهد گرفت. خانوار مرحوم گلدسته نیز به حاج صادق گفتند کدام ممکن است اجتناب کرده اند ایشان اطلاعی ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جستجوی ایشان هستند. آخر معلوم تبدیل می شود کدام ممکن است محمد زمان گلدسته ۲ روز پیش در بزرگراه رودهون را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومهن تصادف کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودرویش در شومینه بنزین.

وی افزود: بلافاصله (چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱) جسد وی تعیین شده است با این حال باقی مانده است خاص نیست کدام ممکن است وی بر تأثیر تصادف جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو داده هر دو {به دلیل} نداشتن وسیله ای برای ناپایدار اجتناب کرده اند خودرو.

به آگاه سنایی، باقی مانده است تصمیمی در خصوص تشییع پیکر محمد زمان گلدشتیه گرفته نشده است.

محمد زمان گلدسته در فینال روز شهریور ۱۳۵۴ در گرگان به دنیا به اینجا رسید. او اجتناب کرده اند جمله شاعرانی است کدام ممکن است در وصف امام حسین علیه السلام اشعاری سروده است. آموزش شخصی را به همان اندازه دیپلم یکپارچه داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به کار آزاد مشغول شد. او اجتناب کرده اند ۱۳ سالگی به طور قابل توجهی شعر ادعا کردن را تحریک کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۵۹ به صفحه بحث شعر گرگان اتصال را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلدوست اجتناب کرده اند سال ۵۸ شناخته شده به عنوان شاعر اهل بیت شعر می سرود. او اجتناب کرده اند شاگردان محمدرضا آقاسی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در متعدد اجتناب کرده اند جشنواره ها شناخته شده به عنوان برگزیده برگزیده شد. جایزه ادبی محتشم کاشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جشنواره سراسری شعر عاشورایی داده ها آموزی اجتناب کرده اند جمله آنهاست. اجتناب کرده اند آثار محمد زمان گلدستی می‌توان به ۲ مجموعه شعر همراه خود عنوان‌های «گل صد برگ»، «روح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریحان» را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه سی‌دی‌های تصویری «شفوش» ردیابی کرد. او اجتناب کرده اند سال ۱۹۵۸ آمیزه‌ای اجتناب کرده اند شعر را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسیقی سبک را در اجراهای استاندارد تخصص کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این انجمن اولین آلبوم موسیقی شخصی را در عاشورا به تماس گرفتن شاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گدا خلق کرد.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/