محمدعلی اسلامی ندوشن درگذشت – گلونی


محمدعلی اسلامی ندوشن، نویسنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهره زیبایی شناختی پیشکسوت در ۹۷ سالگی در کانادا اجتناب کرده اند دنیا سر خورد.

به گزارش گلونی شیرین بیانی، نویسنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریک زندگی محمدعلی اسلامی ندوشن کدام ممکن است پیش‌تر خبر درگذشت او به خطا در برخی رسانه‌ها گفتن شده بود، همراه خود گفتن این خبر به ایسنا ذکر شد: «خبر این دفعه دقیق است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایشان روز قبل از این (پنجم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱) جهان فانی را وداع گفتند. در عرض ۵ سال نقطه ضعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند پاافتادگی فراوان داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عرض ۲ روز کسالت ما را توقف کردند.»

بیانی خاطرنشان کرد: «محمدعلی عمری را همراه خود عزت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راحتی طی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود شبیه به استراحت هم دنیا را توقف کرد.»

شریک زندگی اسلامی ندوشن دانستن درباره مراسم تشییع پیکر او را انتخاب کنید و انتخاب کنید این‌کدام ممکن است خواه یا نه به ایران منتقل می‌شود نیز ذکر شد: «چون کسالت نداشت {در این} فکرها نبودیم؛ در همین جا (کانادا) به طریق اسلامی به امانت به گرد و غبار سپرده می‌شوند.»

محمدعلی اسلامی ندوشن متولد ۱۳۰۴ در ندوشن یزد بود. او داده ها‌کشف حقوق بین‌الملل اجتناب کرده اند فرانسه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید درک پیشین دانشکده تهران، کدام ممکن است جدا از درس‌های حقوقی، به تدریس نقد ادبی، سخن‌سنجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات تطبیقی نیز می‌تیز کردن. اسلامی ندوشن سال‌ها مسکن شخصی را صرف تجزیه و تحلیل در آثار آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر آثار نویسندگان جهان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثارش به‌صورت کتاب در بیش اجتناب کرده اند ۵۰ جلد در زمینه‌های گوناگون اعم اجتناب کرده اند ادبی، زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی به چاپ رسیده است.

برخی اجتناب کرده اند کتاب‌های محمدعلی اسلامی ندوشن عبارت‌اند اجتناب کرده اند: «ماجرای‌ بالا‌ناپذیر حافظ»، «۴ سخنگوی‌ وجدان‌ ایران»، «تأمّل‌ در حافظ»، «مسکن‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دست دادن زندگی‌ پهلوانان‌ در شاهنامه»، «داستان‌ داستان‌ها»، «سرو سایه‌فکن»، «ایران‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان‌ اجتناب کرده اند به نظر می رسید‌ شاهنامه»، «نامه‌ نامور»، «ایران را اجتناب کرده اند یاد نبریم»، «به‌ دنبال‌ سایه ‌همای»، «اشاره کردن مناقب‌ حقوق‌ بشر در این کره خاکی‌ سوم»، «سخن‌ها را بشنویم»، «ایران‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنهائیش»، «ایران‌ چه‌ حرفی‌ برای‌ ادعا کردن‌ دارد؟»، «مرزهای‌ ناپیدا»، «شور مسکن‌» (وان گوگ)، «زمان ها» (سرگذشت – در ۴ جلد)، «حیاط پشتی بی تجربه عشق»، «ابر زمانه‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابر زلف»، «وهم افسون»، «دیدن‌ دگر آموز»، «گوش دادن به‌ دگر آموز»، «جام‌ جهان‌بین» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «آواها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایماها».

بالا پیام

ایرانی‌ها چه دغدغه‌هایی دارند؟
همین جا را ببینید