محصولات سرخ شده خشک چینیبنابراین من فقط چند فلفل خشک از بازار آسیایی ساخت چین برداشتم. آیا آفت کش ها یا فلزات سنگین نگران کننده هستند؟

آنها می خواستند از آن برای تهیه سس عمومی و سرخ کردن استفاده کنند.

ارسال شده توسط / به / EazyXLan
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید