متروی تهران در روزجهانی قدس رایگان شد


۵‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ – ۱۹:۰۲

مترو تهران در شرایط قرمز کرونایی

تهران (پانا)‌ – مدیرعامل نمایندگی بهره‌برداری متروی تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حومه اجتناب کرده اند ارائه دهندگان‌رسانی رایگان این ناوگان همزمان همراه خود برگزاری مراسم روز جهانی قدس به اصل شهردار تهران خبر داد.

مهدی خوب دستور اظهار داشت: حسب اصل شهردار تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغیه‌ای کدام ممکن است اجتناب کرده اند سمت معاونت بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان سایت آمده است اجتناب کرده اند ساعت ۹ صبح به همان اندازه نوک مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس، ارائه دهندگان رسانی متروی تهران در سویه ها داخل شهری رایگان است.

وی همراه خود دقیق اینکه هم‌زمان همراه خود روز قدس، سرویس‌دهی در جاده ۴ متروی تهران کدام ممکن است در مسیر درست حرکت کنید راهپیمایی قرار دارد، افزایش خواهد کشف شد افزود: شکاف حرکت قطار‌ها {در این} جاده اجتناب کرده اند ابتدا به همان اندازه نوک مراسم اجتناب کرده اند ۷ دقیقه به ۴ دقیقه کاهش می‌یابد.

مدیرعامل نمایندگی استفاده از متروی تهران وحومه همراه خود دقیق اینکه این نمایندگی آمادگی دارد به همان اندازه در صورت خواستن برای سرویس‌دهی صحیح‌تر به ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران، قطار‌های فوق‌العاده را در تمام سویه ها اعزام تنبل خاطرنشان کرد: تمامی ایستگاه‌های جاده ۴ متروی تهران به‌ویژه ایستگاه‌های میدان انقلاب اسلامی، تئاتر شهر، شادمان، توحید، دکتر حبیب اله را انتخاب کنید و انتخاب کنید درک معین کدام ممکن است در مسیر درست حرکت کنید راه‌پیمایی قرار دارند، کنار هم قرار دادن حاضر ارائه دهندگان صحیح به ساکنان خواهند بود.

وی در یکپارچه به کنار هم قرار دادن سازی خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت این ایستگاه‌ها نیز ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: کارمندان این نمایندگی در روز‌های قبلی همراه خود انجام اقداماتی، چون رنگ آمیزی تصویر‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تابلوها، نظافت درست ایستگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگاه ها، بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت از کیت ایستگاه برای ادغام کردن پله‌های برقی، گیت ها، از کیت اتاق مدیریت، استقرار کارکنان‌های تعمیراتی در ایستگاه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین از کیت امنیت کنار هم قرار دادن ارایه ارائه دهندگان صحیح به ساکنان هستند.