مانع هماهنگی چیست؟ ادعاهای بورل هر دو فراموشی غربی؟


ددار رئیس هیئت مدیره سیاست خارجی فدرال آروبا

تهران (پانا) – جوزف بورل با بیرون ردیابی به رفتارهای غیرسازنده طرف های آمریکایی در مذاکرات، ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه را به مانع تراشی در توسعه مذاکرات متهم کرد کدام ممکن است مهمترین مانع آن حضور در هماهنگی غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم ضمانت اجتناب کرده اند پایبندی آمریکا به هماهنگی بالقوه است. هماهنگی.

به گزارش نورنیوز، مذاکرات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ۱+۵ در قالب رایزنی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگوهای دوجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندجانبه اجتناب کرده اند جمله بازدید انریکه مورا، هماهنگ کننده مذاکرات در وین اجتناب کرده اند تهران شکسته نشده دارد.

در همین جاری، جوزپ بورل، به فرماندهی پوشش خارجی اتحادیه اروپا نیز در سخنانی قابل تأمل اظهار داشت: مذاکرات توانایی های جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران برای اجتناب کرده اند سرگیری هماهنگی هسته ای ۲۰۱۵ پس اجتناب کرده اند ضرب و شتم سبدها روسیه، این بار {به دلیل} ممانعت تهران به بن بست رسیده است.

بورل در پارلمان اروپا اظهار داشت: «۲ هفته پیش، ما به هماهنگی نزدیک بودیم. وی افزود: روسیه می‌خواهد اجتناب کرده اند لغو تحریم‌های نفتی ایران جلوگیری تدریجی، از اگر ایران آغاز به ساخت نفت تدریجی، تهیه بیشتری در بازارها وجود ممکن است داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این به نفع روسیه نیست.

وی در شکسته نشده مطالبه ایران اجتناب کرده اند سپاه پاسداران را مانعی برای نتیجه مذاکرات دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون ردیابی به تعهدات آمریکا، ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه را متهم به تحمیل مانع در هماهنگی کرد در حالی کدام ممکن است ضمانت روسیه بر ایده . تخصص تلخ جهانی غرب تعهدات: این عدم تلاش غرب به آژانس در سراسر جهان نشاط اتمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این هماهنگی عدم توسعه ناتو به مرزهای روسیه است.

به مشاوره برگام، نکته بی نظیر اینجا است کدام ممکن است روسیه نمی‌خواهد مانع صادرات نفت ایران شود، اما علاوه بر این می‌خواهد تضمینی کتبی اکتسابی تدریجی کدام ممکن است تحریم‌های غرب علیه روسیه به بهانه اوکراین تأثیری بر روابط مالی تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکو نخواهد داشت.

نکته حائز اهمیت اینجا است کدام ممکن است روسیه موقعیت سازنده ای در توسعه مذاکرات ایفا کرد کدام ممکن است امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در بازدید به مسکو نیز بر آن تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده همکاری ۲ طرف را در انعقاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با به برجام مهم دانست. . جریمه ها

اجتناب کرده اند زمان تحریک کردن در اطراف هفتم مذاکرات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ۱+۵، ایران سویه ها بنفش شخصی را گفتن کرده است کدام ممکن است برای ادغام کردن لغو درست تحریم ها، راستی آزمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام تاکید غرب بر عدم تکرار تعهدات زودتر است.

به معنای واقعی کلمه هستند جمهوری اسلامی اجتناب کرده اند همان ابتدا چارچوب مذاکره شخصی را روشن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اطراف زدن آن را امکان پذیر نیست دانست.

بر این ایده می توان به صراحت خاص کرد کدام ممکن است لزوم لغو تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروج سپاه اجتناب کرده اند گروه های تروریستی، الزام جدیدی در مذاکرات نیست، اما علاوه بر این بخشی اجتناب کرده اند درخواست شده است های جمهوری اسلامی برای لغو تمامی تحریم ها است. چون آن است ایران انجام داده است. او اجتناب کرده اند همان ابتدا اظهار داشت: «این اتفاق نخواهد افتاد.

بورل به رفتارهای غیرسازنده طرف های آمریکایی ردیابی نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور یکجانبه امتحان شده کرد ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه را در شکست هماهنگی وین بی ارزش بداند، در حالی کدام ممکن است رابرت پولی، مشاور ویژه آمریکا در امور ایران روز یکشنبه اظهار داشت: ساکن حال کاخ سفید. {نمی تواند} گزینه ها مقامات بلند مدت آمریکا با توجه به هماهنگی هسته ای همراه خود ایران را تضمین تدریجی.

وی در اجلاس دوحه مدعی شد کدام ممکن است «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنان در تحریم خواهد ماند». این مشاهدات حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است آمریکا اجتناب کرده اند خوب سو به امتحان شده شخصی {برای حفظ} تحریم ها علیه ایران شکسته نشده می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری تصمیمی برای عدم تکرار تعهدات زودتر شخصی ندارد.

آنچه گستاخانه مانع اجتناب کرده اند به نتیجه رسیدن مذاکرات شده است، درخواست شده است های جدید ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه نیست، اما علاوه بر این فراموشی غرب است، مسیری کدام ممکن است در پی کم اهمیت جلوه دادن اهمیت عدم پایبندی غرب به سویه ها بنفش ایران همراه خود ضد ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضد ایرانی است. – اتهامات روسیه .

اظهارات بورل بیانگر حقیقتی که غرب همچنان در فانتاسم باج خواهی یکجانبه است، در حالی کدام ممکن است ایران گستاخانه گفتن کرده است کدام ممکن است در صورت تنظیم محسوس رفتار غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت سویه ها بنفش ایران در مذاکرات، کنار هم قرار دادن بدست آوردن به هماهنگی است.

تهران اصرار دارد کدام ممکن است اختلاف تذکر بیشتر اجتناب کرده اند هماهنگی خطرناک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر اتحادیه اروپا‌ها می‌خواهند مذاکره کنند، در مقابل متهم کردن ایران به مقابله همراه خود ولخرجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتار غیرمنطقی آمریکا، باید راه مناسب را در پیش بگیرند.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/