مازندران بر تأثیر مین مجروح شد


مازندران بر تأثیر مین مجروح شد

بر ایده تجربیات گالن سهیل اولادزاد در اینستاگرام شخصی نوشت:

وقتی فیلم انفجار مین در سوادکوه را چاپ شده کردیم، لوله ای به جان دوستانمان افتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرکسی می خواست بگوید ممکن است خطا نکردم، توده ها این کار را کرده ایم.

آرزو می کنم عالی سری امتیازات را به جا بگویم.

طبق قوانین، مجوزهای معدنی ساده در مناطق ایمنی شده نیازمند مجوزهای زیست محیطی هستند. در سایر دارایی ها خالص، بخش تصرف شده است.

اما اقدامات ثانویه معدنچیان درمورد به جو زیست است، مربوط به چه؟ آلودگی آب، آلودگی هوا، آلودگی گرد و غبار، تخریب زیستگاه.

درو کردن آنها رایگان است اما باید مراقب نکات زیر بود، انفجار مین ها باید مدیریت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوا را آلوده نکند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فضا عالی کیلومتری مناطق مسکونی نباشد، در حالی کدام ممکن است در سوادکوه کمتر اجتناب کرده اند ۳۰۰ متر بعدی اجتناب کرده اند مرحله پایین بود. روستا.

معادن باید در فضا بیش اجتناب کرده اند صد متری رودخانه ها قرار داشته باشند کدام ممکن است همگی به رودخانه ها متصل باشند.

مازندران بر تأثیر مین مجروح شد

در واقعه هراز می گویید سایش، ما از هر لحاظ عامل عکس می گوییم، در محدوده معدن بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} رعایت نکردن دستور استفاده مربوط به استفاده تدریجی، این سایش رخ داده است.
در سوادکوه نیز معدنی کوه را به ترتیب سایش داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جای آن خراب کردن به دارایی ها خالص، اجتناب کرده اند خسارت وارده شکایت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان پاداش پایین همجوار کدام ممکن است به کشاورزی ثابت بود، معدن را بستند.

صد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ده معدن سرزنده در مازندران لایه بردار شخصیت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه صنعت معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش باید پاسخگوی همه این مشکلات باشد.

این معادن باید بخشی اجتناب کرده اند درآمد شخصی را برای جبران خسارت های زیست محیطی خرج می کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر ما افراد حق داشتیم بگوییم چقدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان خرج شده است واقعا خوشحالیم.

جذاب است بدانید هفتاد معدن در هراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوادکو تحمیل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان با بیرون پاسخگویی صحیح اجتناب کرده اند دارایی ها سراسری استخراج تبدیل می شود.

خیابان هراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران کشته شده

انتهای پیام

ترس ایرانی ها چیست؟
همین جا دیده تبدیل می شودرژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/