ماجرای پیام قالیباف به شورای برتر دنیای آنلاین ما چیست؟


شنبه ۲۷ آوریل ۱۴۰۱ – ۲۰:۴۱

مجتبی توانگر

تهران (پانا) – مشاور افراد تهران ذکر شد: رئیس مجلس در نامه ای اجتناب کرده اند رئیس جمهور خواست به همان اندازه چارچوب رسمیت قانونی می خواست در بخش دنیای آنلاین ما توسط این مجلس را خاص تدریجی.

مجتبی توانگر در خصوص پیام محمدباقر قالیباف به رئیس جمهور در خصوص دنیای آنلاین ما افزود: اواخر سال قبلی آقای قالیباف شناخته شده به عنوان رئیس شورای برتر دنیای آنلاین ما نامه هایی به آقای رئیسی کشتی کرد.

رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی افزود: رئیس مجلس {در این} پیام تاکید کرد کدام ممکن است به آموزش داده شده است رئیس معظم انقلاب در تشکیل شورای برتر دنیای آنلاین ما، این شورا کانون محوری است. سطح در پوشش گذاری، انتخاب گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق در دنیای آنلاین ما.» بهبود بخش دنیای آنلاین ما ملت در آن شورا.

وی شکسته نشده داد: ارکان مختلف مقامات اعم اجتناب کرده اند قوه مقننه، قضائیه، مجریه هر دو سایر نهادها اگر بخواهند کاری در بخش دنیای آنلاین ما انجام دهند باید اجتناب کرده اند طریق شورای برتر دنیای آنلاین ما به فرموده مقام معظم مدیریت باشد. “

مشاور افراد تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پردیس ذکر شد: پیام آقای قالیباف نیز در همین راستا است. آن یک است حرکت غیرمعمول نیست، شناخته شده به عنوان مثال برای تصویب قوانین اقدام راهبردی برای تعمیر تحریم ها، چارچوب های قانونی همراه خود توافق شورای برتر ایمنی سراسری تدوین شده است.

توانگر افزود: این پیام اواخر سال قبلی کشتی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس منتظر پاسخ این شورا است.

رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی ذکر شد: آقای قالیباف {در این} پیام اجتناب کرده اند رئیس جمهور خواست به همان اندازه رئیس شورای برتر دنیای آنلاین ما شود. اگر حدس و گمان به مجلس در بخش دنیای آنلاین ما اقدامی انجام دهد، باید توسط این مجلس شناخته شده به عنوان خوب نهاد تخصصی تعیین کنید بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تایید مدیریت برسد.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/