لاشه می خوریم؟ : تغذیه


“تنوع غذاهای ما و این واقعیت که بسیاری از غذاها در معرض خطر هستند ناگهان رخ نداد: این مشکلی است که کاملاً توسط انسان ایجاد شده است. در طول جنگ جهانی دوم ، در تلاش برای نجات میلیون ها نفر از گرسنگی ، دانشمندان علوم کشاورزی راه هایی برای تولید غلات با کیفیت بالا مانند برنج و گندم یافت. استراتژی ای که بسیاری از کشاورزان را تضمین کرد-آبیاری بیشتر و ژنتیک جدید-“انقلاب سبز” نامیده شد.

کل مقاله را بخوانید

https://www.theguardian.com/books/2021/sep/17/are-you-are-have-are-have

دیدگاهتان را بنویسید