قرارداد خود جنبش برای ۴۴۰۰۰ واحد است.


جمعه ۱۱ شهریور ۱۴۰۱ – ۱۵:۳۴

משקן מהר

تهران (پانا) – یکی از اعضای هیات مدیره بانک مسکن گفت: قرارداد خصوصی ۴۳ هزار و ۸۷۶ واحد به مبلغ ۱۴ هزار و ۸۴۱ میلیارد تومان انجام شده است.

بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، «سید محسن فاضلیان» برای تامین عمارت های طرح نهضت خانه ملی، قراردادها به پایان رسیده و میزان وجوه در حساب سازندگان قرار گرفته است. : از ابتدای اجرای طرح تاکنون ۴۳ هزار و ۸۷۶ قرارداد منعقد و مبلغ ۱۴ هزار و ۸۴۱ میلیارد تومان تکمیل شده است.

وی ادامه داد: از مجموع ۱۴ هزار و ۸۴۱ میلیارد تومان قرارداد امضا شده، ۷ هزار و ۱۷۸ میلیارد تومان به حساب مالکان واریز شد.

مالک بانک گفت: تامین خانه های شخصی طرح نهضت ملی مسکن به صورت پلکانی و پیشرفت فیزیکی به مالکان پرداخت می شود.