قالیباف نیازمند اساس یابی علل حادثه مشهد شد


چهارشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ – ۱۱:۱۵

قالیباف

تهران (پانا) – رئیس مجلس شورای اسلامی، جنایت رخ داده در حرم مطهر رضوی را محکوم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند پیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساس یابی آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوشیاری نسبت به نقشه دشمنان برای تحمیل تفرقه بین مسلمانان شد. ملت

محمدباقر قالیباف در نطق علنی درست در این لحظه (چهارشنبه ۱۸ فروردین) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، جنایت رخ داده در حرم مطهر رضوی را محکوم کرد. این مصیبت وارده را به افراد گران خراسان به طور قابل توجهی مشهد مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار محترمشان آسایش عرض نموده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای سایر مجروحان اجتناب کرده اند درگاه خداوند متعال شفای عاجل مسئلت داریم.

وی یکپارچه داد: می‌خواهم تاکید کنم کدام ممکن است مسئولان ذی‌ربط باید این حادثه را تجزیه و تحلیل کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید افشای فوری این حادثه را در موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج در اصل کار قرار دهند، بعد از همه پیگیری‌های شدید تحریک کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشالله موضوع همراه خود جدیت بیشتری پیگیری ممکن است.»

رئیس شورای قانونگذاری کشورمان در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود افراد در خصوص این حادثه تلخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناگوار اظهار داشت: ملت گران، شریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریف ما باید هوشیار باشند به همان اندازه دشمنان این میهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین طلبان اجتناب کرده اند این گونه جنایات برای اخلال در نظام سوء استفاده نکنند. دوستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادری بین ۲ ملت.

وی یکپارچه داد: متعدد اجتناب کرده اند برادران افغانستانی ما در حفاظت اجتناب کرده اند شبیه به میهن در دوران حفاظت مقدس، با بیرون هیچ خوب اجتناب کرده اند ما در برابر این به جبهه های نبرد رفتند، جنگیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت کردند، مجروح را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهید شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما متعدد اجتناب کرده اند امتیازات تولید دیگری را دیدیم. ملت ما آگاه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاهتر {خواهد بود} کدام ممکن است این گونه اعمال شیطانی بی پایان بر وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچگی امت اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزت مسلمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقای اسلام تأثیری نخواهد داشت.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/