فیلم خراش را انتخاب کنید و انتخاب کنید دروغ بی شمار است


فیلم خراش را انتخاب کنید و انتخاب کنید دروغ بی شمار است

بر مقدمه داستان ها گالن {پنهان کردن} واقعیت اجتناب کرده اند اطرافیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی که همراه خود آنها مسکن می کنیم یکی اجتناب کرده اند مسائلی است کدام ممکن است ممکن است هر شخص خاص را در ورطه اضطراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولویت فرو ببرد.

جاری، اگر {پنهان کردن} واقعیت اجتناب کرده اند کودک دخیل باشد، ممکن است نسبت اضطراب را بالا ببرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دروغ های مبهم بگوید کدام ممکن است چقدر اندازه می کشد.

فیلم مختصر خراش به کارگردانی مجید امینی داستان مادری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دخترش را روایت می تنبل کدام ممکن است می خواهند برای تعقیب پدر خانم به فرودگاه بروند با این حال اتفاقی می افتد کدام ممکن است مسیر آنها را تنظیم می دهد.

سیستم افتادگی کدام ممکن است در ابتدا تحمیل تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید میله متقاطع را به همان اندازه انتها می کشد، دارای طراحی لولایی است. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است افراد می دانند رازی نوسازی شده است، نمی توان آن را به خوانایی اجتناب کرده اند دل داستان بردن کرد.

اگرچه مجموع زمان فیلم ۱۰ دقیقه است، با این حال کارگردان به خوبی آرم می دهد کدام ممکن است پنهان کاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دروغ گویی چگونه ممکن است بر کودکان، روحیه آنها تأثیر بگذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام به آنها آسیب برساند.

موضوع نیز درمورد به فیلم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوره تبدیل می شود خراش روی روح اشخاص حقیقی تاثیر می گذارد.

شایان اشاره کردن است یکی اجتناب کرده اند مشهودترین رهنمودها این فیلم تفریحی «ساره الرشیدی» در عملکرد «لیلا» است.

مخاطبانی کدام ممکن است در فصل دوم استندآپ کمدی او را به یاد می آورند، این بار همراه خود انجام دادن گذراندن می شوند کدام ممکن است اجتناب کرده اند منصفانه عملکرد انتقادی هم پوست آمده است.

به طور معمول می توان این فیلم مختصر را اثری دانست کدام ممکن است قدرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محتوای زیادی را در دوره کوتاهی به رمز و راز منتقل می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری افکار او را در یک واحد داستان عمیق به شخصی مشغول می تنبل.

این فیلم را می توانید اجتناب کرده اند فیلیمو تماشا کنید.

نقد تولید دیگری فیلم های خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی {در این} ارتباط دادن مطالعه.

انتهای پیام

نویسنده: ساره ملاعباسی

ترس ایرانی ها چیست؟
همین جا دیده تبدیل می شود

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/