فعال کردن جستجوی ایمن گوگل برای کاربران بزرگسال


فعال کردن جستجوی ایمن گوگل برای کاربران بزرگسال

به گفته گلونی، جستجوهای گوگل برای بسیاری از کاربران محدود شده است.

این به این معنی است که ارائه دهندگان خدمات اینترنت آن را به یک گزینه جستجوی ایمن برای کودکان و برای همه تبدیل کرده اند.

برخی از کاربران توانسته‌اند این گزینه را غیرفعال کنند، اما برای برخی قفل شده است.

با این دستکاری، کاربران بدون در نظر گرفتن سن می توانند به محتوایی در Google دسترسی داشته باشند که یک کودک می تواند به آن دسترسی داشته باشد.

برخی از پاسخ های توییتر به این موضوع:

انتهای پیام