فصیحی در ماده ۱۰۰ متر رکورد ملی را شکست


شنبه ۴ ژوئیه ۱۴۰۱ – ۲۳:۱۴

فرزانه فصیحی

تهران (پانا) – فرزانه فصیحی در مسابقات دو و میدانی قهرمانی ترکیه (بورسا ۲۰۲۲) موفق شد پس از ۸ سال مسابقات ۱۰۰ متر بانوان کشور را ارتقا دهد.

در تورنمنت بین المللی ترکیه (بورسا ۲۰۲۲)، فرزانه فصیحی چهره مسابقات ورزشی کشورمان در روز شنبه در مرحله پایانی مسابقات با ۱۱.۴۴ ثانیه جشن گرفته شد و با کسب عنوان نخست و بلند کردن قهرمانی در ۱۰۰ متر مسابقه داد. ملت ما صد و نیم بنویس

رکورد ملی کشورمان در این رویداد با زمان ۱۱.۴۵ ثانیه هر دو در سال دوم تهران در اختیار مریم طوسی، دیگر سلبریتی و قهرمان سرشناس کشورمان قرار گرفت. در مقاله باید گفت یا ۱۰۰ متر.