فرش و کتیبه مسجد خضر شاه در کشور به ثبت رسید


فرش و کتیبه مسجد خضر شاه در کشور به ثبت رسید

اختیار ثبت ملی شش حرکت قبلی طی نامه ای از سوی معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون وزیر میراث فرهنگی به استاندار یزد داده شد.

گزارش کردن گلو به گزارش خبرنگار میراث آریا، در متن نامه علی دارابی به مهران فاطمی استاندار یزد آمده است:

«در اجرای قانون حمایت از نمادهای ملی مصوب آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی و آیین نامه اداری آن مصوب ۱۳۱۱ هیأت وزیران بند «ج» ماده واحده قانون تأسیس. سازمان میراث فرهنگی کشور، مصوب بهمن ماه ۱۳۶۴ شورای اسلامی و بند ششم ماده سوم قانون مدیریت میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ شورای اسلامی، ماده ۲۲ قانون حفاظت. میراث فرهنگی کشور مصوب شورای امنیت ملی، فصل دوم قانون مدیریت، مدیریت، نظارت و حمایت از مالکان و مالکان اموال فرهنگی تاریخی منقول مصوب ۱۳۸۴ هیأت وزیران اعلام شد که ثبت موارد ذیل شش اثر فرهنگی و تاریخی پس از طی مراحل قانونی لازم در فهرست آثار به ثبت رسیده است کار ملی ایران

فرش و کتیبه های مسجد خضر شاه

۱. قراردادی بین عبدالحسین و معصومه خانم به شماره ثبت ۲۱۷۷ مورخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۰

۲. سند ازدواج میرزا محمد صراف و خدیجه سلطان خانم به شماره ۲۱۷۸ مورخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۰

محل نگهداری: شهر یزد، بخش مرکزی، شهر یزد، خیابان امام خمینی، کتابخانه وزیری

همچنین در نامه مشابه دیگری از علی دارابی به مهران فاطمی آمده است:

۱. رساله الخطریه شماره ثبت: ۲۲۶۴ مورخ ۱۲/۹/۱۴۰۰

۲. رساله طبرسی الاحتجاج (تفرشی)، شماره ثبت: ۲۲۶۵، تاریخ ۹/۱۲/۱۴۰۰.

۳. مفتاح علوم سکاکی، شماره ثبت: ۲۲۶۶، مورخ ۹/۱۲/۱۴۰۰

محل نگهداری: شهر یزد، بخش مرکزی، شهر یزد، خیابان امام خمینی، کتابخانه وزیری

۴. فرش کتیبه ای مسجد خضر شاه به شماره ثبت: ۲۱۷۹ تاریخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۰

مکان: شهر یزد، مرکز مرکزی، شهر یزد، محله چمنار، مسجد خضر شاه

کشف معابر زیرزمینی باستانی در اسفرین

انتهای پیام

نگرانی ایرانی ها چیست؟
اینجا را ببین