فرزانه فصیحی در مسابقات در سراسر جهان موجود در سالن به مقام {سی و هفتم} بازو کشف شد


جمعه ۲۷ اسفند ۱۴۰۰ – ۲۱:۳۳

صحیح

تهران (پانا) – فرزانه فصیحی در کلاس {سی و هفتم} مسابقات موجود در سالن جهان قرار گرفت.

به گزارش خبرآنلاین، مسابقات دوومیدانی موجود در سالن مسابقات قهرمانی جهان اجتناب کرده اند روز جمعه (۱۸ اسفند) تحریک کردن شد. ایران {در این} مسابقات ۲ مشاور دارد کدام ممکن است در روز اول فرزانه فصیحی همراه خود ۲ دونده تولید دیگری در ماده ۶۰ متر رقبا کرد، فصیحی در گروه سوم مرحله مقدماتی ۶۰ متر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هفت دونده تولید دیگری هم گروه بود. هفت نفر دویدند. الفصیحی سرانجام رکورد جهانی ۷.۳۹ ثانیه را به تماس گرفتن شخصی گزارش کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هفت نفر ششم شد.

بر این ایده الفصیحی در بین سه نفر برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش نفر تولید دیگری راه یافته به نیمه باقی مانده قرار نگرفت. ۴۷ دونده برای ادغام کردن ۴۶ دونده {در این} مسابقات نمایندگی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید الفصحی در کلاس بندی باقی مانده در کلاس {سی و هفتم} قرار گرفت.

۶۰ متر عالی مقاله تخصصی شیوا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها رکورد ایرانی گزارش شده به تماس گرفتن این دونده در این متن آمده است. او همراه خود ۷.۲۵ رکورددار ۶۰ متر ایران بسیار قدرتمند مسابقات در سراسر جهان این رقبا های جهانی است.

همراه خود ملاحظه به این رکورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان باقی مانده به مسابقات جهانی فاسی نمی توان نتیجه او را ناسالم دانست از مرحله دوومیدانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دونده ۶۰ متر ایران را می توان {در این} رکورد چکیده کرد.

الفصیحی علاوه بر این در دوی ۱۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ متر برای ایران نمایندگی کرد کدام ممکن است برای هر ۲ زن، مریم طوسی کدام ممکن است عنوان فوری ترین زن ایرانی را در اختیار دارد، عالی رکورد محسوب تبدیل می شود.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/