فردا؛ آخرین بار برای انتخاب رشته اصلی دانشگاه آزاد است


جمعه ۲۶ تیر ۱۴۰۱ – ۱۴:۵۶

تهران (پانا) – مهلت انتخاب رشته ۱۴۰۱ کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی فردا شنبه ۲۷ تیرماه به پایان می رسد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، داوطلبانی که در آزمون رهبری سال ۱۴۰۱ شرکت کردند، با انجام بررسی دانش کشوری و تمایل به انتخاب رشته/رشته در آن، مجاز به انتخاب رشته در کارنامه صادره شدند. دانشگاه آزاد اسلامی می توانید با استفاده از کد دسترسی انتخاب رشته مندرج در کارنامه سازمان سنجش، فردا شنبه ۲۷ تیرماه با مراجعه به سامانه ثبت نام الکترونیکی سنجش، پذیرش و مرکز علائم به نشانی www. azmoon org، فیلد را انتخاب کنید.

به داوطلبان توصیه می شود ابتدا دفترچه انتخاب رشته را تهیه کنند سپس پس از مطالعه و کسب آگاهی نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند.

همچنین داوطلبان پس از انتخاب رشته/محل باید کد رهگیری و نسخه چاپی ثبت نام خود را تهیه و تا زمان اعلام نتایج نزد خود نگه دارند.