فراخوان برگزاری سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین جشنواره در سراسر جهان فیلم مختصر تهران آشکار شد


دورا جشنوارا در میان سهمیه ملی فیلم تهران

تهران (پانا) – سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین جشنواره در سراسر جهان فیلم مختصر تهران به دعوت صفحه بحث سینمای بچه ها ایران برگزار شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آموزش داده شده است آنها این مناسبت اجتناب کرده اند ۲۷ مهر به همان اندازه ۱۱ آبان ۱۴۰۱ در تهران برگزار تبدیل می شود.

به گزارش روابط کلی صفحه بحث سینمای بچه ها ایران، «سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین جشنواره در سراسر جهان فیلم مختصر تهران» اطمینان حاصل شود که تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر بهتر از فیلم های مختصر در درجه سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید باور عدالت باکلاس {در سراسر} ملت برگزار تبدیل می شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این رقبا سازنده بین فیلمسازان.

فیلم هایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق ژانرهای سینمایی در فضای فیلم مختصر انتخاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تطبیق پذیری تحمیل کنند {در این} جشنواره مورد ملاحظه ویژه قرار خواهند گرفت. علاوه بر این کنجکاوی به سینمای بومی همراه خود محوریت خلاقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری در انتخاب انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب کردن قرار دارد.

محتوای متنی فراخوان برگزاری سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین جشنواره در سراسر جهان فیلم مختصر تهران به رئوس مطالب زیر است:

فهرست سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین جشنواره در سراسر جهان فیلم مختصر تهران

صفحه بحث فیلم بچه ها ایران اطمینان حاصل شود که تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر بهتر از فیلم های مختصر سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید باور عدالت باکلاس {در سراسر} ملت، «سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین جشنواره در سراسر جهان فیلم مختصر تهران» را برگزار می تدریجی.

فیلم هایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق ژانرهای سینمایی در فضای فیلم مختصر انتخاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تطبیق پذیری تحمیل کنند {در این} جشنواره مورد ملاحظه ویژه قرار خواهند گرفت. علاوه بر این کنجکاوی به سینمای بومی همراه خود محوریت خلاقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری در انتخاب انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب کردن قرار دارد.

این جشنواره همراه خود اجرای مناسب ضوابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتکل های گفتن شده اجتناب کرده اند سوی فرماندهی کل قوا در کشتی همراه خود کرونا برگزار تبدیل می شود.

نیازها جشنواره:

الف- تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد استعدادهای سینمایی

ب- ارتقای جایگاه فیلم مختصر شناخته شده به عنوان عالی خم شدن بی طرفانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد بررسی در سینمای دولتی

ج- {به روز} رسانی اطلاعات سینمایی فیلمسازان در زمینه فیلم مختصر

د- آسانسور چرخه در دسترس بودن فیلم مختصر اجتناب کرده اند طریق بازاریابی خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی

ه – توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسل به معما برای فیلم مختصر

بخش های جشنواره:

جشنواره فیلم مختصر تهران در ۲ بخش سینمای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینمای بین‌المللی برگزار می‌شود.

ج: سینمای ایران

تمامی فیلم های مختصر ساخت شده (اجتناب کرده اند سال ۱۴۰۰ به همان اندازه به همانطور که صحبت می کنیم) در چارچوب نیازها جشنواره همراه خود کمتر از نیم ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در طیف گسترده ای از ژانرهای داستانی، مستند، تجربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انیمیشن {در این} بخش دیده شده است.

جوایز مسابقه فیلم ایرانی

تندیس جشنواره را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایزه ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالی بهتر از فیلم بخش سینمای ایران (این جایزه به تهیه کننده دقیق تعلق خواهد گرفت).

تندیس جشنواره به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال شناخته شده به عنوان جایزه ویژه هیئت داوران

تندیس جشنواره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای بهتر از کارگردان در بخش فیلم های بلند.

تندیس جشنواره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای بهتر از کارگردانی بخش فیلم تجربی.

تندیس جشنواره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای بهتر از کارگردان در بخش فیلم مستند.

تندیس جشنواره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای بهتر از کارگردان در بخش فیلم های انیمیشن

تندیس جشنواره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال برای بهتر از وضعیت امور

تندیس جشنواره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای بهتر از وضعیت امور اقتباسی

تندیس جشنواره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای پژوهش برتر در فیلم مستند

– جشنواره تندیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای بهتر از صدا برای فیلم.

تندیس جشنواره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای مجموعه برتر

تندیس جشنواره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای بهتر از عکاسی

– دیپلم خوشحال از را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای بهتر از بازیگر شخص.

– دیپلم خوشحال از را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای بهتر از طراحی جلوه های ویژه.

دیپلم خوشحال از را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای بهتر از طراحی لباس

– دیپلم خوشحال از را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای بهتر از گریم.

– دیپلم خوشحال از را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای بهتر از موسیقی

تندیس جشنواره به قطعا ارزش آن را دارد ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به «بهتر از فیلم اجتناب کرده اند ظاهر شد تماشاگران» اهدا تبدیل می شود.

ب: سینمای جهان

این بخش همراه خود رویکردی کدام ممکن است به قطعا ارزش آن را دارد‌های انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی دارد، برای ادغام کردن فیلم‌های ساخت خارج اجتناب کرده اند ملت در ژانرهای مختلف داستانی، مستند، انیمیشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجربی است. (آثار این بخش باید بعد اجتناب کرده اند زمستان ۱۳۹۹ (ابتدای سال ۲۰۲۱ میلادی) ساخت شده باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هیچ جشنواره عکس در ایران حاضر داده نشده باشد.)

جوایز

تندیس جشنواره را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایزه غول پیکر در سراسر جهان ۲۰۰۰ دلاری

تندیس جشنواره را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰۰ دلار برای بهتر از فیلم بلند

تندیس جشنواره را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰۰ دلار برای بهتر از مستند

تندیس جشنواره را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰۰ دلار برای بهتر از فیلم انیمیشن

تندیس جشنواره را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰۰ دلار برای بهتر از فیلم تجربی

*** داده ها تا حد زیادی با توجه به بخش بین الملل اجتناب کرده اند موقعیت یابی جشنواره در سراسر جهان فیلم مختصر تهران قابل ورود است.

شرایط کلی نمایندگی در بخش سراسری جشنواره در سراسر جهان فیلم مختصر تهران

۱) نمایندگی کلیه فیلمسازان، موسسات، ارگان های دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کنندگان بخش شخصی رایگان است.

۲) ملاحظه: گزارش شناسایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضافه کردن آثار در جشنواره ساده به صورت اینترنتی امکان پذیر است. لذا اجباری است نامزدها همراه خود برای مشاوره موقعیت یابی www.festival.iycs.ir شکل تقاضا نمایندگی در جشنواره را پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس فایل فیلم را اضافه کردن کنند.

۳) فرمت های پذیرفته شده برای آپلود کار عبارتند اجتناب کرده اند: MP4 (H.264) را انتخاب کنید و انتخاب کنید HEVC (H.265) را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از کمیت فایل Mb1000 می باشد.

۴) کارگردانانی کدام ممکن است فیلم‌هایشان به بخش مسابقه راه می‌یابد، می‌بایست مدل بی نظیر فیلم را کمتر از به همان اندازه ۵ روز کاری پس اجتناب کرده اند گفتن برندگان، همراه خود ملاحظه به شرایط فنی گفتن شده در «شرایط فنی جشنواره» به دبیرخانه جشنواره کشتی کنند. ” بخش. آثار خاص.» در صورت تأخیر دبیرخانه ممکن است فیلم را بردن تدریجی.

۵) فیلم هایی کدام ممکن است به مسابقه راه می یابند باید زیرنویس انگلیسی داشته باشند.

۶) کشتی تیزر همراه خود فرمت MPG4. کمتر از ۱ دقیقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیت ۲۵ مگابایت در کنار همراه خود کپی فیلم می خواست است.

۷) فیلم هایی کدام ممکن است وارد بخش مسابقه شوند شهادت دادن نمایندگی در جشنواره بدست آمده خواهند کرد.

۸) فیلم هایی کدام ممکن است دارای استانداردهای فنی اجباری نباشند به پیش آگهی دبیرخانه جشنواره اجتناب کرده اند بخش مسابقه بردن خواهند شد.

۹) پس اجتناب کرده اند کشتی بازدیدها به جشنواره، بردن آثار اجتناب کرده اند این سیستم جشنواره امکان پذیر نخواهد بود.

۱۰) انتخاب گیری بسته شدن در اسبابک ها پیش سوراخ بینی نشده غیر مشمول آیین نامه جاری هر دو ابهامات ناشی اجتناب کرده اند مفاد آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح در برخی آیین نامه ها همراه خود دبیر جشنواره {خواهد بود}.

۱۱) تهیه‌کننده تأثیر هر دو مشاور قانونی وی همراه خود کشتی فیلم به جشنواره بین‌المللی فیلم مختصر تهران، اجازه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختیار مناسب حاضر فیلم‌های برگزیده شده را با بیرون ملاحظه به جنبه‌های پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده آموزشی می‌دهد. خاص صفحه بحث سینمای بچه ها ایران در ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر ها اقدام به تخلیه فیلم های مختصر {در سراسر} ملت در قالب وقفه کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق اعتراض {در این} زمینه را سلب کرده است.

۱۲) اگر محتوای متنی کار خواهید کرد ویرایشی است، لطفاً امکان مربوطه را علامت بزنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمین تقویت را انواع کنید.

۱۳) در صورت احتمال دارد حاضر تحت وب تأثیر پس اجتناب کرده اند گزارش شناسایی، لطفاً امکان صحیح را انواع نمایید.

۱۴) پایان دادن شکل تقاضا نمایندگی در جشنواره قصد کردن پذیرش کلیه مبانی گفتن شده است.

۱۵) کلیه آثار ارسالی به بخش مسابقه باید اجتناب کرده اند معاونت نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشیابی سینمایی مجوز نمایشگاه بدست آمده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این آثار توسط دبیرخانه سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مختصر تهران به حاضر در می‌آیند.

شرایط فنی آثار ارسالی به بخش مسابقه:

کلیه آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره ساده باید به صورت فایل دیتا کشتی شود.

آثار باید در برداشتن Full HD-HDV را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزاماً همراه خود مشخصات تایر ۲۴p-25p هر دو ۵۰i، حداقل ۷۵۰ مگابایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از ۴ گیگابایت به محل کار جشنواره عرضه داده شود.

فرمت های پذیرفته شده:

x MXF

o MOV (H.264)

o MPEG 4 (H.264)

o MPEG 2

o Shift (H.265)

نظر مهم:

صاحبان آثار ساخت شده در صدای اطراف (۵.۱) می توانند مدل مربوطه را به در کنار مدل استریو به دبیرخانه جشنواره کشتی کنند.

بدیهی است {به دلیل} زمان خارج از مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت روزی، فرمت های مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو فایل های دارای خطا در انواع آثار لحاظ نخواهند شد.

شرایط فنی تفسیر: تفسیر انگلیسی خرید و فروش باید همراه خود شخصی تصویر مخلوط کردن شود (اختلاط). فونت مشکی Arial سایز ۳۶ همراه خود جاده زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده مشکی (Stroke) نیز برای تمامی کارها توصیه تبدیل می شود.

تقویم جشنواره:

گذشته تاریخی آغاز گزارش شناسایی در موقعیت یابی: ۲۸ آوریل ۱۴۰۱

گذشته تاریخی انقضای گزارش شناسایی: ۵ مرداد ۱۴۰۱

گذشته تاریخی گزارش آثار: ۲۸ آوریل ۱۴۰۱ م

گذشته تاریخی نوک: ۵ اوت ۱۴۰۱

آگهی فیلم های برگزیده شده بخش مسابقه: اجتناب کرده اند نیمه دوم شهریور ۱۴۰۱

نتایج تجزیه و تحلیل ساده اجتناب کرده اند طریق موقعیت یابی جشنواره گفتن تبدیل می شود.

زمان جشنواره: ۲۷ اکتبر ۱۴۰۱

گذشته تاریخی اختتامیه جشنواره: ۲ نوامبر ۱۴۰۱

تذکر: تاکید تبدیل می شود “مهلت گزارش شناسایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضافه کردن آثار تحت هیچ شرایطی تمدید نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ابتدای گذشته تاریخی گفتن شده موقعیت یابی گزارش شناسایی بسته خواهد بود.”

رسیدگی دبیرخانه:

تهران – میدان فنک – جاده گاندی جنوبی – جاده نوزدهم – پلاک ۲۰ – دبیرخانه سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین جشنواره در سراسر جهان فیلم مختصر تهران

کد پستی: ۱۵۱۷۸۷۳۸۱۱

تلفن: ۸۶۰۸۴۸۵۱-۸۶۰۸۴۸۶۳

موقعیت یابی گزارش شناسایی: www.iycs.ir / www.festival.iycs.ir

پست الکترونیکی: [email protected] / [email protected]

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/