غذای پرکالری: تغذیه


چرا خوردن یک فست فود پرکالری بسیار راحت تر از یک غذای پرکالری است که خودتان تهیه کرده اید؟ خوردن دو برگر سریع (حدود 1400 کالری) بسیار راحت تر از یک غذای خانگی 1400 کالری است. آیا نمی توانید میزان سیری خود را بر اساس میزان کالری دریافتی تخمین بزنید؟ با توجه به این ، دو برگر از برگرکینگ باید “سخت” باشند ، مانند ظرفی که خودتان تهیه کرده اید. چرا که نه؟ امیدوارم متوجه سوال من شده باشید.

دیدگاهتان را بنویسید