غذاهای دریایی + پنیر (یا محصولات لبنی) ترکیب خوبی از جذب مواد مغذی است و چگونه بدن ما آن را هضم می کند؟ : تغذیه


قطعاً یک دوست. ماهی معمولاً راحت تر هضم می شود ، نه شیر ، اما بسته به فرد می تواند خوب باشد. واقعاً باید آزمایش کنید. برای شخص من ، غلات زیاد خوب نیست ، اما برای شما آوردن یک بلغور جو دوسر بزرگ برای ناهار می تواند عالی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید