عوارض جاده گران است شمال تهران ۷۰ هزار تومان


عوارض جاده گران است شمال تهران ۷۰ هزار تومان

عوارض راهداری با مصوبه وزیر راه و شهرسازی ۲۸ درصد افزایش یافت.

گزارش کردن گلو به گزارش ایلنا، امروز قیمت های جدید با مصوبه وزیر راه و شهرسازی با افزایش ۲۸ درصدی نرخ عوارض جاده ای اعلام شد.

بر اساس اعلام قیمت های جدید، قیمت آزادراه تهران شمال منطقه یک در ایام تعطیل حدود ۷۰ هزار تومان و کل مناطق ۱ و ۴ و تونل البرز حدود ۱۳۴ هزار تومان است.

آزادراه زنجان – تبریز نرخ تورم ۴۰ درصد و نرخ مصوب امسال هفت هزار تومان است.

بزرگراه کاشان – اصفهان نرخ افزایش ۱۰۱ درصد نرخ امسال ۲۰ هزار تومان

آزادراه کنارگذر غربی اصفهان ۲۷.۵ درصد افزایش قیمت امسال ۱۴۵۰۰ تومان.

بزرگراه قزوین – رشت که ۱۶.۷ درصد افزایش دارد امسال ۱۵ هزار و ۵۰۰ تن است.

بزرگراه ساوه – سلفچگان با ۲۴.۴ درصد افزایش نرخ امسال ۱۱۵۰۰ تن

آزادراه خرم آباد – پل زال نرخ افزایش ۲۶.۲ درصد عوارض امسال ۲۶۵۰۰ تومان

آزادراه تهران – پردیس نرخ افزایش ۲۴.۴ درصد قیمت امسال ۷۵۰۰ تومان

بزرگراه پل بینگذر دریاچه ارومیه ۱۹.۳ درصد افزایش قیمت تمام شده امسال ۱۱ هزار تن است.

آزادراه باغچه – مشهد افزایش ۲۱.۶ درصدی قیمت امسال ۷.۵۰۰ تومان

آزادراه کنارگذر شمال مشهد نیز با رشد ۳۸.۸ درصدی امسال هشت هزار تن ارزش دارد.

بزرگراه اهواز – بندر امام نرخ افزایش ۲۷.۳ درصد قیمت امسال شش هزار تن است.

بزرگراه ساوه – همدان میزان افزایش ۲۳.۶ درصد قیمت امسال ۱۰ هزار تن است.

آزادراه پل زال – اندیمشک نرخ افزایش ۳۳.۵ درصد قیمت امسال ۱۰ هزار تومان

بزرگراه قم – گرمسار میزان افزایش ۲۷.۱ درصد قیمت امسال ۲۳ هزار تن است.

تهران آزادراه – شمال قطعه ۴ نرخ افزایش ۲۹.۴ درصد قیمت امسال ۱۴ هزار تومان

تهران آزادراه – شمال قطعه ۱ همه روزه نرخ افزایش ۳۵ درصد قیمت امسال ۵۰ هزار تومان

تهران آزادراه – قسمت شمالی روزهای آخر هفته و تعطیلات نرخ تورم ۴۱.۹ درصد قیمت امسال ۷۰ هزار تومان

آزادراه تهران – تونل شمال شرق البرز فقط چند روز قیمت امسال ۳۰ هزار تومان.

آزادراه تهران – تونل شمال شرق البرز ۵۰۰۰۰ تومان آخر هفته و تعطیل

نگرانی ایرانی ها چیست؟
اینجا دیدن