دلیل برای بی نظیر وزن کم هنگام تولد


نوزاد

تهران (پانا) – وزن خالص کودک نوپا در بدو تولد بین ۲ کیلوگرم به همان اندازه ۵۰۰ خوب و دنج به همان اندازه ۳ کیلوگرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ خوب و دنج است. اگر کودک خواهید کرد کم وزن است، کودک خواهید کرد کم وزن است.

به گزارش نمناک، متنوع اجتناب کرده اند مادران پس اجتناب کرده اند به دنیا روبرو شدن کودک نوپا اجتناب کرده اند دکتر شخصی می شنوند کدام ممکن است نوزادشان برای نوزادی در آن سن کم هر دو کم وزن است.

این دلیل است پیشنهاد تبدیل می شود در ماه های اول تولد کودک نوپا این کاهش پوند را جبران کنید، با این حال اطرافیان هستند کدام ممکن است همراه خود حرف های شخصی این مادران را درگیر می کنند. دقیقاً توضیحات تولد نوزادان کم وزن چیست؟ سوالات مهم عکس نیز {در این} زمینه موجود است.

وزن کودک نوپا چقدر است؟

نوزادان همراه خود وزن کمتر از دو کیلوگرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ خوب و دنج در بدو تولد معمولاً کم وزن فکر می شوند. معمولی وزن کودک حدود ۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم کیلوگرم است. اگر کودک نوپا خواهید کرد بین هفته های ۳۷ به همان اندازه ۴۲ به دنیا بیاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزن کمتری داشته باشد، دچار ضعیف وزن تبدیل می شود.

نوزادان کم وزن کوچکتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرشان بالاتر اجتناب کرده اند بدنشان است. چون آن است {در این} بخش با توجه به باردار بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوزادان اشاره کردن شد، کم وزنی معمولاً در نوزادانی کدام ممکن است معمولاً در هفته ۲۷ هر دو کمتر به دنیا می آیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید زایمان نابهنگام دارند کمتر اجتناب کرده اند ۱ کیلوگرم است.

نوزادانی کدام ممکن است کاهش پوند از حداکثر را تخصص می کنند نیز همراه خود وزن کمتر اجتناب کرده اند ۱ کیلوگرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ خوب و دنج تجویز می شوند.

طبق تحقیق، تقریباً ۲۰ سهم اجتناب کرده اند کودکان {در سراسر} جهان همراه خود ضعیف وزن به دنیا می آیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سهم همچنان در جاری {افزایش است}، با این حال واقعاً علت این کاهش پوند چیست؟

علل کاهش پوند در نوزادان چیست؟

توضیحات مختلفی برای تولد نوزادان کم وزن موجود است کدام ممکن است {در این} بخش به آنها خواهیم تیز کردن:

۱. زایمان نابهنگام

کودک نوپا معمولا در گذشته اجتناب کرده اند هفته {سی و هفتم} نارس است از تا حد زیادی وزن شخصی را بعد اجتناب کرده اند هفته {سی و هفتم} باردار بودن به کف دست می آورد، متعاقباً نوزادانی کدام ممکن است در گذشته اجتناب کرده اند هفته {سی و هفتم} متولد می شوند زمان کمتری را در رحم می گذرانند. مادر زمان کمتری را صرف می تنبل. این دلیل است در حالی کدام ممکن است نارس هستند وزن کافی ندارند، با این حال نوزادانی کدام ممکن است ۹ ماه درست در رحم بوده اند چطور؟

۲. محدودیت انبساط موجود در رحمی

نوزادانی کدام ممکن است انبساط آنها در موجود در رحم منع شده است، وزن کمتری نسبت به سایر نوزادان دارند. این نوزادان ادامه دارد پس اجتناب کرده اند ۹ ماهگی وزن کمتری دارند کدام ممکن است خرس تأثیر عناصر ژنتیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک اقامت متنوع است.

محدودیت انبساط موجود در رحمی هر دو تاخیر انبساط موجود در رحمی بر ۲ نوع است:

محدودیت ناهموار روزی اتفاق می‌افتد کدام ممکن است کودک خواهید کرد در دوران باردار بودن دچار سوء مصرف شده باشد، این نوزادان معمولاً مقیاس اوج متناسبی دارند با این حال مقیاس کبد نازک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناهموار هستند.

محدودیت های متقارن ناشی اجتناب کرده اند عفونت، جهش های کروموزومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روش های اقامت نادرست شبیه بلعیدن الکل. در چنین حالتی، کودک سطوح باردار بودن را کندتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کندتر اجتناب کرده اند سایر کودکان طی می تنبل، وزن او کمتر اجتناب کرده اند معمولی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سایر مشکلات بهزیستی مرتبط همراه خود اقامت شخصی مبارزه کردن می برد.

۳. حاملگی تعدادی از قلو

اگر بیش اجتناب کرده اند عالی کودک نوپا در معده شخصی دارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوگانه هر دو تا حد زیادی باردار هستید، قابل انجام است وزن هر کدام کمتر اجتناب کرده اند ۲۵۰۰ خوب و دنج باشد، از نوزادان خواهید کرد برای وعده های غذایی در رحم همراه خود هم رقبا می کنند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم آنها کمتر اجتناب کرده اند فرزندان مجرد است.

۴. {فشار خون بالا}

اگر {فشار خون بالا} دارید، جریان جفت به موجود در رحم به بیشتر احتمال دارد محدود تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل احتمال کاهش پوند کودک خواهید کرد تا حد زیادی است.

۵. سوء بلعیدن داروها مخدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید الکل

بلعیدن نیکوتین، داروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید الکل در دوران باردار بودن بر انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزن جنین در رحم تأثیر می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این داروها مخرب داروها شیمیایی را وارد جفت می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانع استفاده اجتناب کرده اند اکسیژن برای کودک نوپا در جاری انبساط تبدیل می شود.

۶. جفت مشکل

اگر مشکلات جفت شبیه کنار شدن جفت هر دو {فشار خون بالا} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات کلیوی دارید، این امر بر خون رسانی داروها مغذی به جنین تأثیر می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه کاهش پوند تبدیل می شود.

۷. عدم تعادل دهانه رحم

ناهنجاری های دهانه رحم ممکن است فشار زیادی به جنین وارد تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث تولد نابهنگام او شود کدام ممکن است به نوبه شخصی بر کاهش پوند تأثیر می گذارد کدام ممکن است معمولاً اسناد در این چیزها آرامش کاملاً را پیشنهاد می کنند.

۸. ناهنجاری های رحمی

فیبروم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نارسایی رحم عواملی هستند کدام ممکن است انبساط جنین را در رحم محدود می کنند.

۹. دیابت

دیابت معمولاً همراه خود پیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوان نگه از گرفتن کودک نوپا در کنار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است در نتیجه باردار بودن نابهنگام شود کدام ممکن است ممکن است بر کاهش پوند تأثیر بگذارد.

۱۰. عفونت های باردار بودن

عفونت های باردار بودن در بین دختران باردار شایع است. این {بیماری ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروهایی کدام ممکن است می توانند آنها را معامله با کنند می توانند باعث کاهش پوند کودک شوند.

۱۱. تاریخچه زودتر

اگر سابقه زایمان نابهنگام دارید، احتمال ابتلا به آن است تا حد زیادی است.

۱۲. رژیم غذایی نامناسب

اگر در دوران باردار بودن داروها مغذی کافی اکتسابی نکنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند عدم تعادل مصرف شده ای هر دو سوء مصرف شده مبارزه کردن می برید، در معرض خطر کاهش پوند کودک شخصی هستید. انبساط صحیح کودک نوپا درهم آمدن است بلعیدن داروها مغذی توسط مادر است.

در دوران باردار بودن کدام ممکن است در اولین ماه های درست است باید مراقب مصرف شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیر دادن به کودک شخصی باشید از ضعیف وزن در ماه های اول اقامت در دراز مدت ممکن است مشکلاتی را تحمیل تنبل.

نتایج کم وزنی بر انبساط کودک نوپا

مشکلات تنفسی شبیه سندرم دیسترس تنفسی نوزادان

خطر بالای عفونت

مشکلات مصرف شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش وزن

قند خون زیرین

افزایش انواع سلول های خونی کدام ممکن است در نتیجه افزایش ضخامت خون تبدیل می شود.

کمبود در خوب و دنج کردن هیکل

ضعیف اکسیژن در بدو تولد

مشکلات گوارشی شبیه بیماری روده

مشکلات عصبی

سندرم از دست دادن زندگی ناگهانی کودک نوپا

این کودکان علاوه بر این قابل انجام است به توضیحات زیر دچار مشکلات عاطفی شوند:

علت کاهش پوند در نوزادان

مرحله باردار بودن کدام ممکن است در آن این محدودیت انبساط رخ داده است.

نوزادان کم وزن برای حضور در وزن صحیح خواستن به مراقبت بیشتری دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوزادانی کدام ممکن است حدود ۵۰۰ خوب و دنج وزن دارند کمتر در بدو تولد خشمگین می شبیه.

به طور معمول است جلوگیری اجتناب کرده اند کاهش پوند در نوزادان غیرقابل دستیابی است، با این حال اگر بافت می کنید کدام ممکن است وضعیت رحم خواهید کرد آسیب پذیر چنین مشکلی است، باید به دکتر مراجعه کنید.

پیش آگهی وزن کم هنگام تولد

اسناد می توانند وزن کم هنگام تولد را به فرآیند های مختلفی در دوران باردار بودن پیش آگهی دهند، اجتناب کرده اند جمله:

۱. هیسترومتری:

دکتر اندازه رحم را بعد اجتناب کرده اند هفته بیستم باردار بودن مقیاس گیری می تنبل. اندازه این مقیاس گیری بر حسب سانتی متر است کدام ممکن است در هفته های مختلف باردار بودن پارامترهای متفاوتی دارد. اگر در این دوران اندازه رحم کمتر اجتناب کرده اند حد خالص باشد، دلالت بر آن دارد جنین کوچکتر اجتناب کرده اند حد خالص است.

۲. سونوگرافی:

سونوگرافی اولین آزمایش فعلی برای ایجاد وزن کودک نیست، با این حال ممکن است به خوبی کاهش پوند کودک را ارزیابی تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اجتناب کرده اند ساختارهای خانه کودک اجتناب کرده اند اوج، معده را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخوان ران عکس بگیرد.

سود این نگاهی به ها اینجا است کدام ممکن است وقتی متوجه ضعیف وزن فرزندتان می شوید، می توانید سبک اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادات غذایی شخصی را تنظیم دهید.

چگونه اجتناب کرده اند کاهش پوند کودک در دوران باردار بودن جلوگیری کنیم؟

خوشبختانه می توانید همراه خود رعایت این سطوح اجتناب کرده اند کاهش پوند کودک نوپا در هنگام تولد جلوگیری کنید:

۱. مراقبت های دوران باردار بودن

مراقبت های دوران باردار بودن یکی اجتناب کرده اند بهتر از راه ها برای جلوگیری اجتناب کرده اند تولد نوزادان کم وزن در دوران باردار بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تولد است. این مراقبت اجتناب کرده اند بیماری هایی شبیه دیابت جلوگیری می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط کودک را متعادل می تنبل. علاوه بر این باید در دوران باردار بودن به طور مرتب خرس تذکر دکتر باشید به همان اندازه او توانایی داشته باشد ضربان روده ها، وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار خون کودک خواهید کرد را بازرسی تنبل.

۲. وزن مفید به کف دست آورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها مغذی بخورید

در واقعً عالی رژیم غذایی مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغذی در اوایل باردار بودن فوق العاده مؤثر {خواهد بود}. خواهید کرد باید غذاهای شامل اسید فولیک شبیه غلات درست، میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات برای افزایش وزن مفید برای فرزندتان بخورید.

۳. تنظیم سبک اقامت

بلعیدن الکل هر دو سیگار خطر کاهش پوند کودک نوپا در بدو تولد را افزایش می دهد.

متعاقباً این اقدامات مخرب را متوقف کنید، به مقیاس کافی بخوابید را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرس را کاهش دهید به همان اندازه به انبساط کودکتان {کمک کنید}.

۴. وضعیت داروی شخصی را مدیریت کنید.

مادران تحت تأثیر دیابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار خون بیش اجتناب کرده اند سایرین احتمالاً می رود نوزادان کم وزن به دنیا بیاورند. متعاقباً، بسیاری از {بیماری ها} باید اجتناب کرده اند در گذشته بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آغاز به معامله با کرد.

نکاتی تواند به شما کمک کند کودک خواهید کرد برای تفاوت همراه خود کاهش پوند

۱. مصرف شده همراه خود شیر مادر:

مصرف شده کافی همراه خود شیر مادر ممکن است مانع اجتناب کرده اند کاهش پوند کودک شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم امنیت هیکل او را آسانسور تنبل.

۲. بازرسی های مشترک:

مشخص شوید کدام ممکن است کودک شخصی را به طور مشترک به دکتر شخصی آرم می دهید به همان اندازه مشخص شوید کدام ممکن است او به خوبی تعادل دارد.

۳. به وزن آن کانون توجه کنید:

چون آن است کودک خواهید کرد بالاتر تبدیل می شود، باید به شبیه به میزان وزن اضافه تنبل. پس باید مراقب وزن او باشید.

۴. در جستجوی افزایش وزن مفید باشید:

سعی نکنید همراه خود مصرف کردن غذاهای شیرین هر دو پرچرب به افزایش وزن فرزندتان {کمک کنید}. ساده به مدت شش ماه شیر دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس اجتناب کرده اند عالی رژیم غذایی مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغذی پیروی کنید.

۵- صبر کنید و ببینید:

افزایش وزن عالی شبه اتفاق نمی افتد. افزایش وزن عالی تکنیک تدریجی است کدام ممکن است خواستن به پایداری در سراسر تعدادی از ماه دارد. به سبک اقامت مفید پایبند باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمل خوش بینانه را {فراموش نکنید}.

معامله با کاهش پوند نوزادان

فرآیند های رایج معامله با کاهش پوند کودک نوپا عبارتند اجتناب کرده اند:

مراقبت های ویژه اجتناب کرده اند نوزادان نارس.

هنگام خواب کودک دمای صحیح را ترتیب کنید.

مصرف شده جفتی کدام ممکن است به صورت انفوزیون موجود در وریدی انجام تبدیل می شود.

معامله با های خاص تر نیز به اسبابک ها زیر متکی است:

سن حاملگی، سابقه پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت بهزیستی

از دوام هیکل در مخالفت با برخی داروها، معامله با ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت ها

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/