قابلیت‌های متنوعی برای افزایش روابط میان تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلگراد موجود است


دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ – ۲۲:۰۴

رییسی

تهران (پانا) – رئیس‌جمهوری در {پاسخ به} تصمیم تلفنی رئیس جمهور صربستان، تاکید کرد قابلیت‌های متنوعی برای افزایش سودمند روابط میان تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلگراد موجود است.

سید ابراهیم رئیسی دوشنبه ساعت شب در {پاسخ به} تصمیم تلفنی «الکساندر ووچیچ» رئیس جمهور صربستان ذکر شد: قابلیت‌های متنوع فعلی در ۲ ملت، این امکان را فراهم ساخته کدام ممکن است تعاملات را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلگراد به سطحی فوق العاده بعدی اجتناب کرده اند آنچه در جاری حاضر موجود است، بهبود یابد.

رئیس جمهور همراه خود دقیق اینکه افزایش روابط دوجانبه ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید صربستان زمینه مناسبی برای ارتقای مرحله تعاملات بین‌المللی ۲ ملت تحمیل خواهد کرد، خطاب به رئیس جمهور صربستان تصدیق شد: کنار هم قرار دادن استقبال اجتناب کرده اند جنابعالی در تهران هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطمئنم کدام ممکن است گفتگوها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رایزنی‌های ما در جریان این بازدید موقعیت موثری در افزایش مناسبات فیمابین ممکن است داشته باشد.

«الکساندر ووچیچ» رئیس جمهور صربستان نیز {در این} گفتگوی تلفنی همراه خود تبریک فرارسیدن عید سعید فطر به رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد کشورمان افزود: قابلیت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضاهای همکاری فراوان در بالاترین سطوح را همراه خود یکدیگر داریم.

رئیس جمهور صربستان همراه خود ابراز تمایل شخصی برای بازدید به ایران تصریح کرد: بالاترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر از مرحله بالقوه اجتناب کرده اند هیات همراهان را همراه خود شخصی به این بازدید خواهم آورد به همان اندازه بتوانیم دانستن درباره همه زمینه‌های فعلی برای افزایش همکاری‌ها گفتگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید رایزنی کنیم.