صدور ۲۹۹ اخطار زیست محیطی برای واحدهای آلاینده


رئیس اداره تنظیم زیست رباط کریم ذکر شد:

چهارشنبه ۱۰ آوریل ۱۴۰۱-۱۳: ۰۳

مراسم شبانه صنع عالینده در غرب آستان تهران

تهران (پانا) – رئیس اداره ایمنی تنظیم زیست شهرستان رباط کریم ذکر شد: طی سال قبلی ۴۵۹ واحد تجاری، تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدماتی پایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹۹ واحد آلاینده های زیست محیطی صادر شد.

به گزارش روابط نهایی ایمنی تنظیم زیست استان تهران، علیرضا عطایی در تشریح وضعیت زیست محیطی شهرستان رباط کریم در سال قبلی همراه خود ردیابی به اینکه {در این} مدت ۴۶ واحد آلاینده را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمجاز به مراجع قضایی راه اندازی شد شدند، افزود: علاوه بر این ۲ صنعت آلوده اجتناب کرده اند سرب ۶ واحد زغال سنگ متعارف تخریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵ واحد اجتناب کرده اند صنایع آلاینده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزاحم به اصل قضایی مخلوط آوری شد.

وی علاوه بر این به بیش اجتناب کرده اند ۲۸ مورد الگوی برداری اقلیمی اجتناب کرده اند واحدهای تجاری خروجی، دودکش، آب های سطحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای تنظیم در محیط شهر جدید برند ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ۳۱ مورد خوداظهاری اجتناب کرده اند نتایج کار تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدی {بوده است}. واحدهای شهرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص اجتناب کرده اند حدود ۳۶۱ استعلام دریافتی اجتناب کرده اند طرف های مختلف برای صدور مجوز زیست محیطی اجتناب کرده اند تولید دیگری سطوح این اداره کل در سال قبلی بود.

رئیس اداره تنظیم زیست فرمان رباط کریم بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش سیستم تصفیه خانه بیمارستان فاطمه الزهرا(س) را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصفیه خانه فاضلاب شهر جدید بارند، استفاده اجتناب کرده اند واحد دوم تصفیه خانه شهرک تجاری نصیرآباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت ۶۵ درصدی در تصفیه فاضلاب در رباط کریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصرشهر محیطی تولید دیگری برای شهر رباط کریم در سال ۱۴۰۰.

عطایی شکسته نشده داد: این اداره کل سال قبلی همراه خود همکاری جامعه دامپزشکی، جامعه بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه جهاد کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت پسماند شهرداری های رباط کریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهارستان گشت های ویژه تنظیم زیستی انجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود متخلفان در بخش های مختلف زیست محیطی . . وی افزود: برگزاری این سیستم های نمادین در رویدادهای زیست محیطی اجتناب کرده اند جمله مسابقات پاکسازی، درختکاری، به تصویر کشیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوچرخه استفاده همراه خود هدف تبیین امتیازات زیست محیطی اجتناب کرده اند تولید دیگری کارهای این اداره {در این} مدت بود.

عطایی در تشریح ورزش این اداره در بخش تنظیم زیست خالص تصریح کرد: در حین گشت زنی یگان ایمنی این اداره اجتناب کرده اند جهان های خالص شهرستان منصفانه قبضه سلاح شکاری، ۲ قبضه کلت کمری، ۸۳ فشنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه عدد گرگ ماهیگیری اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط شد. علاوه بر این پرتاب حیوانات اختراع شده پرندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه گونه های حیات وحش شکسته به وسط ایمنی اجتناب کرده اند حیات وحش پارک شخصیت بردسان اجتناب کرده اند جمله اقدامات {انجام شده} {در این} قلمرو بود.

رئیس اداره ایمنی تنظیم زیست شهرستان رباط کریم در طولانی مدت همراه خود دقیق اینکه اهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه حقوق تنظیم زیست با بیرون شک در دستور ۵۰ قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران بیشتر دقیق شده است، خاطرنشان کرد: را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اثربخشی آنها گروه ها باید در محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صیانت اجتناب کرده اند تنظیم زیست شناخته شده به عنوان منصفانه مسئولیت همگانی بکوشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هرگونه فعالیتی کدام ممکن است همراه خود آلودگی های جبران ناپذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخریب تنظیم زیست در کنار است پرهیز کنند.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/