صحبت از چپ و هوشنگ ابتهاج


صحبت از چپ و هوشنگ ابتهاج

گزارش کردن گلو محمد قوچانی در اینستاگرامش درباره چپ و هوشنگ ابتهاج نوشت:

«مهرنامه» اولین مجله ای بود که با سایه گفت و گو کرد. البته بعد از آقای محترم میلاد عظیمی که مدت ها برای کتاب ارزشمند «پیر پرنیان اندیش» در کنار سایه بود و هنگام صحبت با سایه یخ مصاحبه نکردن با استاد و رهبر را شکست.

این روزها گروهی به این دلیل که سایه توده ای است، شاعر ملی محسوب نمی شود، به ما ایراد می گیرند، گروهی از ما انتقاد می کنند چون سایه چپ است، فکر کردم باید یک قسمت دیگر از آن داستان را منتشر کنیم. در مهرنامه که به زودی در فصلی از کتاب جدیدم در فصل رابطه چپ و ادبیات و سیاست منتشر می شود.

از این می نویسم که جرا سایه را شاعر ملی شعور نو می دانم.

من سال هاست که از سیاست و سیاست ایران انتقاد می کنم و مهرنامه در این محور چهره برجسته ای است. اما امروز نیرویی وجود دارد که فراتر از حد نقد کار می کند و می خواهد شاهکاری مثل «سپیده» و مرگ سایه را فراموش کنند. وای به حال کسانی که آن را می گیرند!

شاید فکر کنند به دستور حزب توده یا دولت سایه ایران را چراغ امید نامیدند!

«مهرنامه» پیشتاز چپ های ادبی، سیاسی و روشنفکری است، اما هرگز رها نشد.

در همین شماره با امیرهوشنگ ابطحاج گفت‌وگو کردیم، نقد مفصلی از یوسف اباذری درباره موسی غنی‌نژاد منتشر کردیم.

اما شر در “چپ” است، نه در سمت چپ. “چپ” حتی اگر در سمت راست باشد به تصادف پایان می دهد.

همچنین بخوانید:

سایه توده ای؟

سایه ها، سیاست و غزل

انتهای پیام

نگرانی ایرانی ها چیست؟
اینجا را ببین