شکلات و چربی های اشباع: مواد مغذی


پس از تحقیقات زیاد ، به این نتیجه رسیدم که چربی بخشی از خود شکلات است و نه آماده سازی آن – حتی نیکو کاکائوی خام دارای چربی مخلوطی مانند شکلات تلخ با کیفیت بالا است.

یک اونس شکلات تلخ دارای چربی معادل 6 اونس مرغ گوشت تیره است.

من از این موضوع بسیار شگفت زده می شوم ، از نظر اینکه مردم می گویند شکلات تلخ بسیار سالم است ، اما به وضوح زیبا و پر از چربی است ، بنابراین آیا این یک گیاه “خوب” بر اساس چربی اشباع شده است ، یا اینطور است که مردم انتظار می رود که مقدار کمی از کالری خود را در شکلات بخورند ، بنابراین شدت زیاد کار مهمی نیست؟

دیدگاهتان را بنویسید